+90 (532) 446 76 15

5S

Bir işletmede aşağıda yer alan hususlarda iyileşme bekleniyorsa, Japon Toplam Kalite Tekniği olan 5S uygulanması gerekmektedir.

  • Çalışma akışı problemlerinde azalma,
  • Ürün Kalitesinin artması,
  • Üretkenliğin artması,
  • Problemlerin erken tespit edilmesi,
  • Daha güvenli bir işyeri,
  • Daha az ekipman arızası,
  • Makina performansının artması,
  • Daha güzel ve tatmin edici işyeri
  • Eğitim ve İletişim becerilerinin gelişmesi.

’‘S’ ile başlayan 5 Japonca kelimenin bir ifadesi olan 5S, çalışma alanının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir Japon Toplam Kalite Tekniği olup; çalışanların işyerindeki gereksizleri ayıklamalarını, gereklileri kolay ulaşabilecekleri şekilde düzenlemelerini, makinayı, çevresini, kullanılan aletleri temiz tutmalarını,standartlara uymalarını ve sahiplenmelerini sağlar. 5S’in temel amacı, çalışma ortamını iyileştirmektir.

ARGESTAR tarafından geliştirilmiş özgün örnek ve uygulamalarla kazandırılacak 5S Sistemi, işletmenin ölçülebilirlik verimlilik artışını kısa zamanda gerçekleştirmesine katkı sağlamayı hedeflemekte ve böylece Dünya Standartlarında Üretim’in temeli oluşturulmaktadır.