+90 (532) 446 76 15

Ferda Öztürk

Ferda Öztürk
: Ferda Öztürk

Psikolog, Bireysel ve Kurumsal Gelişim Eğitmeni; Toplum Ruh Sağlığı Projeleri Yönetim Danışmanı

Mesleki Deneyim
Bireysel ve Kurumsal Gelişim Eğitmeni (2005 – devam ediyor)

Avrupa Birliği Tarafından finanse edilen, Deleeuw International (WYG Türkiye) tarafından yürütülen, yararlanıcılarının İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin olduğu İç Göç Entegrasyon Projesinde (IGEP) Yönetim Danışmanlığı; dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik merkezlerin yönetim sisteminin ve hizmet modelinin kurulması, (2008-2011)

Hollanda Dış İşleri Bakanlığı tarafından finanse edilen, SHÇEK’in yararlanıcısı olduğu Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinde Yönetim Danışmanlığı, kadın konukevlerinin hizmet modelinin iyileştirilmesi,  (2007-2008) Türk Kızılayı Psikososyal Delegesi, Endonezya’da Türk Kızılayı tarafından kurulan Toplum Merkezi’nin yönetim sistemi ve hizmet modelinin kurulması, Pakistan acil dönem insani yardım çalışmaları kapsamında psiko-sosyal destek programının yürütülmesi, Ankara’da psikososyal destek biriminin normal dönem çalışmalarının ve eğitimlerinin yürütülmesi (2005-2007)

TÜBİTAK desteğinde Meteksan Sistem tarafından yürütülen Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Projesi’nde güvenli sürücü davranışını ölçmeye yönelik testlerin uygulanması ve geliştirilmesi (2003–2005)

Eğitim
Sosyal Psikiyatri Y. Lisans 2009-Devam Ediyor Ankara Üni.Psikiyatri Ana Blim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikoloji
Lisansı 2001 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Eğitim

Referanslarından Bazıları…
Kurum İçi İletişim; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Etkili Sunum Teknikleri; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aile İçi İletişim; Kişisel Gelişim; Ankara İl Emniyet Müd. Aile İçi İletişim; Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hzm. Dairesi Bşk. Kriz ve Krize Müdahale; Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi; ANS – BKM Grup Yıldırma ve Başa Çıkma Yöntemleri, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi; Türk Kızılayı Psikolojik İlk Yardım, Çalışana Destek; Pakistan Kızılayı Psikososyal Hizmetlerde İhtiyaç ve Kaynak Analizi, Endonezya Kızılhaçı Problem Çözme Teknikleri, Proje Yönetimi; İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzmanlık Alanı İş Yaşamındaki Psikolojik Şiddet: Yıldırma (Mobbing), Önleme ve Başa Çıkma İş Yaşamındaki Kırmızı Alarm: Tükenmişlik, Önleme ve Başa Çıkma Çatışma Yönetimi Stresle Başa Çıkma ve Duyguların Yönetimi Kurum İçi İletişim Etkili İletişim Becerileri Etkili Sunum Teknikleri Psikolojik İlk Yardım Öfke Yönetimi Problem Çözme ve Karar Alma Kayıp ve Krizlerle Başa Çıkma Zaman Yönetimi Takım Çalışması