+90 (532) 446 76 15

Makalelerplus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

Dayanıklıyım… Dayanıklısın… Dayanıklıyız

Birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak, her türlü “kriz tablosu”na; her zaman, her anlamda ve her bağlamda, dayanıklı olabilmeliyiz.
“Psikolojik Sermaye, “Psiko-Sosyal Güç”, “Bireysel Kültür”, “Liderlik”, “Proaktif Davranış”, “Stratejik Duruş”, “Operasyonel Yaklaşım”, “Kanıt’a Dayalı Karar Verme”, “Dinamik Hedefleme”,plus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

Örgütsel Çeviklik

Örgütsel Çeviklik, şu demektir: Hız, dinamizm, esneklik, fırsatları ve riskleri gecikmeden yönetme, rakiplerin inovasyon (yenilikçilik) hamlelerine derhal cevap verme, değişime-dönüşüme ayak uydurabilme, dış çevre değişkenlerine uyum sağlayabilme, krizlere dayanıklılık.
Örgütsek Çeviklik Yönetimi; stratejik ve operasyonel çeviklik için gerekli olan a) yapı(lanma)nınplus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

“Garcia’ya Mektup”un Ana Fikri ve COVID-19

Bu “yaşanmış öykü”yü bilirsiniz: ABD – İspanya Savaşı’nda (1898), ABD Cumhurbaşkanı McKinley’in Küba’lı General Garcia’ya yazdığı mektubun, Üsteğmen Rowan tarafından kendisine götürülmesini anlatır.
Garcia’nın nerede olduğu, Garcia’ya nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi yoktur. Üsteğmen Rowan; bu bilinmezliklere rağmen, dağlarda ve ormanlarda haftalarcaplus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

Ruhsal Çöküntü’ye “No Pasaran (Geçit Yok)!”

“Psikolojik Yörüngemiz”i, yapıcı değerlerimiz ve ilkelerimiz ile yaşamımıza anlam katan hedeflerimiz çizgisinden kaydırmakta olan COVID-19 Küresel Salgını; bizleri, Ruh Sağlığımız açısından da kuşatmaya başladı. Bu “Düşman”; birey, aile, grup, işyeri takımı, sivil toplum kuruluşu üyesi olarak; bizlerin psikolojik direncimizi veplus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

“Umut”tur, Ufku(nuzu) Aydınlatan

Yalnızca bireyler için mi geçerlidir, bu yazının başlığı?
Bana soracak olursanız; Aileler, Gerçek ve Sanal Gruplar, Şirketler, Sektörler, Kurum ve Kuruluşlar, Toplum Kesimleri, Milletler ve Devletler için de geçerli, bu başlık.
Kriz dönemlerinde; “psikolojik bütünlüğünüz” hasar görebilir, ciddi ölçüde yıkıma uğrayabilir.
Merak etmeyiniz;plus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

“Pozitif (Olumlu / Yapıcı) Düşünce Kaldıracı”: Kendini Gerçekleştiren Kehanet

“Kehanet”; “bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme, gelecekte olacak olanı tahmin etme” çerçevesinde tanımlanmaktadır.
“Kendini Gerçekleştiren Kehanet” yaklaşımı’nın temelinde; “inançların ve düşüncelerin, davranışlara yansıması ve davranışlarda -öngörülerin gerçekleşmesini tetikleyecek yönde ve düzeyde- değişikliğe yol açması” yatmaktadır.
İnandığımız şeyin farkında olmadan davranışlarımıza yansıdığını; buplus
 • DüşMühendisi
 • 0 com.
18Ara 2021

UTANDIM O FASULYE TANESİNDEN

Eski adıyla “İlkokul” yıllarınızda, siz de Fasulye Çimlendirme Ödevi yapmış olmalısınız. Nemlendirilmiş pamukların kucakladığı fasulyenin yeşermesine tanık olmuşsunuzdur.
Neler fısıldamıştı size; o, beyazdan doğan yeşil?
Çok sıradan bir olaydı sizin için, belki de…
Aklıma geldi; geçenlerde fasulye çimlendirdim, yıllar ve yıllar sonra.
Dersler vardıplus
19May 2015

Kredi Sigortası

Günümüzde İşletme Sermayesi ve İşletme Sermayesinin yönetimi son derece önemlidir. Bildiğiniz üzere kısaca İşletme Sermayesi Dönen Varlıklar ile Kısa vadeli borçların arasındaki olumlu fark olarak tanımlanmaktadır. Ancak detaya indiğinizde Dönen Varlıklar içerisinde yer alan Ticari Alacaklar ve Stoklar ile bunlarınplus
3May 2015

İnsan Kaynakları Yönetimi

Üretimin gerçekleştirilebilmesi için dört üretim unsurunun uygun bir bileşiminin bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Üretim faktörleri olarak adlandırılan bu unsurlar “emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim” dir. Üretim faktörlerinin yakından analizi hem emek hem de girişim faktörünün insan kaynağını kapsadığını

26Nis 2015

Finansal Analiz – Risk Ölçme ve Risk Değerlendirme

Finansal Kuruluşlara yapılan kredi taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir araç finansal analiz ve risk ölçmedir.
Risk tanımı,nakit bir kredinin geri dönmeme ve gayrinakit bir kredinin nakde dönüşmesinden sonra firma tarafından ödenmeme olasılığıdır.
Bir firmanın riski ölçülürken kredi yöneticisinin kişisel yaklaşımları,deneyimleri,bankanın politikaları ve