+90 (532) 446 76 15

Değişim Yönetimi ve İnovasyon

Değişim Yönetimi ve İnovasyon
Event Date: 02 Şubat 2016Address:

Bu dersin sonunda katılımcılar;

1) Küreselleşme, Değişim ve Dönüşüm ve İnovasyon etkileşimlerini açıklayabilir.
2) İnovasyonu tanımlayabilir.
3) Yenilikçilik ve İnovasyon kavramlarını ayırt edebilir.
4) Yenilikçilik Psiko-Sermayesini açıklayabilir.
5) İnovasyon Yönetimini açıklayabilir.
6) İş Modeli inovasyonunu tanımlar.
7) İş yaşamında İnovasyon yayılımını açıklayabilir.