+90 (312) 231 30 67

BEBKA Teknik Destek Projeleri

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında “Verimli ve Kaliteli Hizmet İçin Eğitim” Projemiz;
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı Kasım – Aralık Dönemi’nde başarılı olan projelerinden “Verimli ve Kaliteli Hizmet İçin Eğitim”  Eskişehir’de çok başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje Adı: Verimli ve Kaliteli Hizmet İçin Eğitim

Eğitimin/Danışmanlığın Başlığı: Kişisel Gelişim

Başvuru Sahibi Kuruluş: Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Eğitimin/Danışmanlığın Yeri: Eskişehir

Eğitim/Danışmanlık ile Katılımcılara Kazandırılacak Özellikler

Personelin daha etkin ve verimli, kaliteli hizmet vermeleri ve değişikliklere daha kolay uyum göstermeleri sağlanacaktır. Ayrıca, personelin hayata, olaylara, iş ve işlemlere bakış açılarının, çevre ile olan ilişkilerinin, kişisel performanslarının, iletişim becerilerinin, çalışma alışkanlıklarının olumlu yönde değişimini sağlanacaktır.

Eğitimin/Danışmanlığın Toplam Süresi (Gün/Saat): 10 Gün/60 Saat

Eğitime/ Danışmanlığa Katılacak Kişi Sayısı: 80 Kişi (İki ayrı grup)

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI, Prof. Dr. Hikmet TİMUR, Prof.Dr.Hüseyin BAŞAR gibi ARGEstar’ın seçkin kadrosunun yer alacağı eğitimde aşağıdaki konular yer almaktadır.

Eğitim Konuları:
Kurum içi iletişim ve İletişim becerilerini etkili kullanma eğitimi
Liderlik/yöneticilik eğitimi
Stres ve bireysel performans ilişkisi eğitimi
Protokol ve nezaket kuralları eğitimi
Yazışma ve imla kuralları eğitimi

—–

Eskişehir Defterdarlığı’nda Değişim ve Dönüşüm için Eğitim

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklemiş olduğu Değişim Ve Dönüşüm İçin Eğitim Eskişehir’de başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Eskişehir Defterdarlığı’nda görevli yönetici ve memurlardan seçilen 50 kişilik personelin iki ayrı grup halinde eğitime alınarak kişisel gelişimlerinin arttırılarak Defterdarlığın “insan odaklı hizmet” anlayışının uygulanmasında çok daha başarılı sonuçlar alınması amaçlanmaktadır.

Dr. M. Naci ÇUHACI’nın koçluğunda ARGEstar’ın seçkin kadrosunun yer alacağı eğitim, aşağıda yer alan konular kapsamında çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

İçerik

1.Topluluk Önünde Konuşma: Hitabet
2.Beden Dili
3.İnovasyon ve Yaratıcı Düşünce
4.Etkili Olma ve İnandırıcılık
5.Stresle Baş etme ve Öfke Kontrolü
6.İş Yaşamında Etik ve Mobbing
7.Sorumluluk ve İnisiyatif Alma

Süre: 5 gün/30 saat (1 grup için)

——

Eğitimde Yenlikçi Çözümler Eğitimi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen Eğitimde Yenilikçi Çözümler Eğitimi Orhangazi-Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu 24 Öğretmene aşağıda gösterilen içerik kapsamında takımdaşlık, yaratıcılık, yenileşim, kurum kültürü, problem çözme becerilerinin gelişmesi kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

1.Takımdaşlık Eğitimi (8 saat)
2.Takımda Yaratıcılığı Geliştirme (8 saat)
3.Yaratıcı Düşünme (8 saat)
4.Yenilikçiliğin 8 Dalgası (8 saat)
5.Problem Çözme Teknikleri (8 saat)

Süre: 5 gün / 40 saat

Eğiticiler: Prof.Dr. Hüseyin BAŞAR, Dr. M. Naci ÇUHACI ve Muhittin TUZCU (NLP Trainer)

—-

3İ (İletişim, İnsan Kaynakları, İnovasyon) Eğitimi

Gemlik-Bursa Kaymakamlığı personeline yönelik olarak 3 gün tasarlanan eğitimde NLP Trainer Mustafa ÇEŞİTCİOĞLU görev almaktadır. Katılımcılara Etkin İletişim becerisi, Çalışan verimliliğini arttırmak, İnovasyon konularında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.

İçerik

  • İletişim, Kurum Kültürü, Bilgi, Gelecek
  • Strateji ve Gelecek Planlaması
  • Çalışanlarınızı nasıl daha verimli yönetirsiniz?

—–

Eğitim Yönetiminde Takım Çalışması Ve Liderlik Eğitimi

Bursa – Gürsu Teknik Endüstri Meslek Lisesi yönetici ve öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan 2 günlük eğitimde Prof.Dr.Hikmet TİMUR ve Dr. M. Naci ÇUHACI görev almıştır.

İçerik

  • Liderlik / Hedef belirleme
  • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi-Çalışanlarınızı Nasıl Daha Verimli Yönetirsiniz?
  • İşe İsteyerek Gelmek –Motivasyon

——
Yöneticilik Ve Zaman Yönetimi Eğitimi

Bursa – Orhangazi Kaymakamlığı yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan 5 günlük eğitimde Prof.Dr.Hikmet TİMUR ve Dr. M. Naci ÇUHACI görev almıştır.

Yöneticilerin; yöneticilik becerilerinin artması, zamanı ve devlet imkanlarını daha iyi yönetmek ve yöneticilerin personeli ile ilişkilerini iyileştirmesini amaçlayan eğitimin ana konuları ise şöyledir.

  • Kurum İçi İletişim
  • Zaman Yönetimi