+90 (532) 446 76 15

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına yönelik olarak “Halkla İlişkiler ve İletişim” Eğitim Programı 23-30 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Programa dört ayrı grup katılmış ve her grup 18 saat olmak üzere aşağıdaki konularda eğitim almıştır.

  • İletişim Becerileri ve Sözsüz İletişim
  • Kurum İçi İlişkiler ve Empati
  • Halkla İlişkiler
  • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
  • Çalışanların ve Kurumun İmajı
  • Kamusal Yaşamda Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
  • İkna Etme ve Çatışma Yönetimi
  • Stres ve Öfke Yönetimi