+90 (532) 446 76 15

Prof.Dr.Hıfzı Doğan

Hıfzı Doğan
: Prof.Dr.Hıfzı Doğan

1932 Söğüt doğumlu olan Dr. Doğan mesleki ve teknik eğitimin duayenleri arasında yer almaktadır. O’nun yetiştirdiği öğrencileri bugün profesör olarak ya da alanlarında uzman olarak O’nun kuramsal yaklaşımlarının ışığında yollarına devam etmektedirler. 8 Mart 1999 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Bölüm Başkanlığı görevinden emekli olmuştur. Yeni yepyeni bir yaşam dönemi için Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve daha sonra Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. Dr. Doğan, 1952 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Teknolojisi bölümünden mezun olduktan sonra Edirne’de Sanat Enstitüsünde Atelye ve Teknik Dersler Öğretmeni olarak görev başlamıştır. 1960-1964 yılları arasında Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda görev yapmıştır. 1963 yılında Yüksek Lisansını ve 1966 yılında da doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde (Philadelphia-USA) tamamlamıştır. 1964-1966 yılları arasında Spring Carden Enstitute, Philadelphia, USA’da Motor Bölümü Öğretmeni olarak bulunmuştur. 1966-1968 yılları arasında Türk Ekibi Sorumlusu olarak MEB.lığı ile American Vocational Education (AVA) grubunun ortaklaşa yürüttüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Projesinde çalışmıştır. Bu projenin amacı, mesleki ve teknik eğitimi geliştirmekti. Projede yayınlanan 28 kitaptan birçoğu halen kullanılmaktadır. 1968 ve 1970 arasında MEB Etüd ve Programlama Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde Mesleki ve Teknik Eğitimin İhtiyaçlarını Saptama, Program Geliştirme, Atelye ve Laboratuvar Organizasyonu alanında yayınlar gerçekleşmiştir. 1970-1971 de Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ve VIII. Milli Eğitim Şurası Genel Sekreteri olduğu dönemde İmkan ve Fırsat Eşitliği Bakımından Milli Eğitimde Gelişmeler Cilt I ve II yayımlanmıştır. 1971 ve 1986 arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Teknik Eğitim Bölümü (Ana Bilim) Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 1978 ve 1986 yıllarında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırmaları Merkezi Başkanlığı döneminde öğretim, araştırma ve yönetim etkinliklerini içerisinde bulunmuş ve bu arada lisans ve lisansüstü düzeylerde Mesleki ve Teknik Eğitim Prensipleri, Analiz ve Program Geliştirme, Teknoloji Eğitimi, Program Geliştirme, Öğretim Yöntemleri, Mesleki ve Teknik Eğitimin Sorunları derslerini okutmuştur. Ayrıca, Eğitim Araştırmaları Merkezi Başkanlığı döneminde yapılan en önemli araştırmalardan biri, Okul-Sanayi Ortaklaşa (OSANOR) Eğitimi Projesi olmuştur. Bu Projeye 23 meslek okulu ve 100’den fazla sanayi kuruluşu katılmıştır. Bu araştırma, bugünkü okul-sanayi ortaklaşa eğitimi için alt yapıyı oluşturmuştur. 1986 ve 1990 yılları arasında, Dhaka-Bangladesh’te İslam Ülkeleri Teknik ve Mesleki Eğitim Araştırma Merkezi Öğretmen Yetiştirme Bölüm Başkanı olarak öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinde bulunmuştur. 1990-1991’de Dünya Bankası Projesi olan MEB Yaygın Eğitim Projesi’nde; aynı dönemde GAP Eğitim Master Planının Hazırlama Projesinde; yine 1993-1994 yıllarında Dünya Bankası Projesi olan MEB “2000’li yıllarda Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi”nde uzman olarak çalışmıştır. 1994 yılında Türk Alman Mesleki Eğitim Projesinde Değerlendirme Grubu Uzmanı; 1993-1995 yılları arasında da MEB. Kız Teknik Öğretim Gnl.Md.lüğü Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi (METGE) projesinde uzman, 1995’te Dünya Bankası Projesinde de METGE Projesi Uzmanı olarak çalışmıştır. 1993-1996 yıllarında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Teknolojisi A.B.D. ile Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlıkları yapmıştır. 1997’de MEB-METARGEM’de Ortaöğretim Fizibilite Projesinde Uzmanlık yapmıştır. YÖK Danışmanlığı ise 1997-1999 yıllarını kapsamaktadır. Society of Automative Engineer (SAE) Yıllık Toplantısı, USA; American Personnel and Guidance Association Yıllık Toplantısı, USA; OECD Uzman Elemanları Toplantısı, “Program Bütçe”, Paris; OECD Normal Yıllık Toplantısı, Paris; GENTO Mesleki ve Teknik Öğretim, İran; RCD Gelişmemiş Bölgelerde Meslek Eğitimi, Pakistan; OECD “Program Geliştirme”, Kuzey İrlanda; Salzburg Seminar in American Studies, Yetişkinlerin İhtiyacını Karşılamak için Sürekli Eğitim; Dünya Eğitim Konferansı (Konferans Sorumlusu) İstanbul; Codiesee “Eğitim ve İş Hayatı Arasında Etkileşim” Budapeşte; UNESCO, Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi, Fransa; Avrupa Konseyi “Teknoloji Eğitim” Portekiz; Avrupa Konseyi “Teknoloji Eğitimi için Öğretmen Yetiştirme” İspanya; Avrupa Konseyi “Teknoloji Eğitiminde Yönelmeler” İtalya; ICTVTR, Proje Geliştirme, Bangladesh; Codiesee “Program Geliştirme”, Ankara; Codiesee “4. Koordinasyon Toplantısı”, Bulgaristan; UNESCO, Üniversite Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme, Çekoslavakya; Codiesee Bölgesel Planlama Toplantısı, Fransa; Codiesee İnceleme Gezisi, Romanya ve Yugoslavya; Codiesee 5.Koordinasyon Toplantısı, Yunanistan; ICTVRT, 13.Müdürler Kurulu Toplantısı, Bangladesh; ICTVRT, Teknik Eğitim Semineri, İstanbul; ICTVRT, OIC Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim, Bangladesh; ICTVRT, Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme, İstanbul; Teknoloji Üniversitesi, Teknik Eğitimde Öğretmen Yetiştirme, Irak gibi birçok uluslararası toplantıya katılmıştır. Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı; Okul Sanayi İlişkileri; Mesleki ve Teknik Eğitimin Prensipleri; Analiz ve Program Hazırlama; Teknoloji Eğitim; İş Eğitimi; Türkiye’de Ortaöğretim ve Sorunları isimli kitapları ile yüzlerce ulusla ve uluslar arası alanda araştırma, inceleme ve makaleleri yayınlanmıştır. Meslek Analizi ve Kurs Programı Hazırlamanın Esasları; Eğitim Planlaması ve İnsan Kaynağını Geliştirme; Çizgilerle İletişim isimli çeviri yayınları bulunmaktadır.