+90 (532) 446 76 15

Genel Yönetim Eğitimleri

 • Aile Şirketlerinde Kurumlaşma
 • Yine Değil, Yeniden Yapılanma
 • Değişim Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • Hedeflerle-Süreçlerle Yönetim
 • Modern Yönetim Teknikleri
 • Liderlik ve Vizyon Geliştirme
 • Etkili Delegasyon
 • Dolaşarak Yönetme
 • Kurum Kültürü
 • İnnovasyon = Yenilikçilik Kültürü
 • Mentorluk
 • Kriz Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Yapılabilirlik Etüdü
 • Süreç Yönetimi
 • Toplam Yönetim Kalitesi
 • Müzakere Teknikleri
 • Mesleki Etik
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Örgütsel İletişim
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • Öneri Sistemleri
 • Mülakat Teknikleri
 • Kurumsal Bağlılık Oluşturmak
 • Astları İşe Yöneltme Teknikleri
 • İnsangücü Verimliliğinin Artırılması
 • Motivasyon Geliştirme
 • Örgütsel Zekayı Geliştirmek
 • Takımdaşlık Ruhu
 • Toplantı Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Mobbing
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Yönetimde İnsan İlişkileri
 • Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları
 • Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı