+90 (532) 446 76 15

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Argestar Danışmanlık (ÇevikŞirket), danışmanlık projelerinde Projenin başarıyla başlaması ve sürmesi için, öncelikle sistem (mevcut durum) analizinde firmamıza özgü “Beceri Karması Yöntemi®” uygulanacaktır.
Bu yöntem, aynı zamanda faaliyetlerin uygulanmasında da büyük fayda ve başarı sağlayacaktır.

1. Genel ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal strateji ve genel yönetim konularında danışmanlık hizmetinin mahiyeti ve kapsamı
 • Kurumsal strateji (iş stratejisi, stratejik analiz, stratejik planlama, stratejik yeniden yapılandırma vb. işler)
 • Süreçler, sistemler ve yapılar
 • Kurumsal kültür ve yönetim tarzı
 • Kurumsal yönetişim

 2. Finansal Yönetim Danışmanlığı

 • Değer yaratılması
 • Temel araçlar
 • İşletme sermayesi ve likidite yönetimi
 • Sermaye yapısı ve mali piyasalar
 • Birleşmeler ve devralmalar
 • Finans ve operasyonlar: Sermaye yatırım analizi
 • Muhasebe sistemleri ve bütçe kontrolu
 • Enflasyon altında mali yönetim
 • Sınır ötesi operasyonların ve dış finans piyasalarının kullanımı

 3. Pazarlama ve Dağıtım Yönetiminde Danışmanlık

 • Pazarlama strateji seviyesi
 • Pazarlama operasyonları
 • Ticari işletmelerde danışmanlık
 • Uluslararası pazarlama
 • Fiziki dağıtım
 • Halkla ilişkiler

 4. Operasyon Yönetiminde Danışmanlık

 • Bir operasyon stratejisi geliştirmek
 • Ürün yaklaşımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Operasyonların insan yönleri

 5. İnsan Kaynakları Yönetiminde Danışmanlık

 • Personel fonksiyonun değişen yapısı
 • Politikalar, uygulamalar ve insan kaynakları denetimi
 • İnsan kaynaklarını planlama
 • İşe alım ve seçim
 • Motivasyon ve Ücretlendirme
 • İnsan kaynaklarını geliştirme
 • Personel yönetimi ilişkileri
 • Yeni alanlar ve konular

 6. Bilgi Yönetiminde Danışmanlık

 • Bilgi ekonomisinde yönetim
 • Bilgiye dayalı değer yaratma
 • Bilgi organizasyonu geliştirmek

 7. Verimlilik ve Performans Yönetim Danışmanlığı

 • Verimlilik kavramları, faktörleri ve şartlarındaki değişiklikler
 • Verimlilik ve performans ölçümlemesi
 • Verimlilik artırmak için yaklaşım ve stratejiler
 • Verimlilik ve performans geliştirme programları tasarlamak ve hayata geçirmek
 • Verimlilik gelişimi için araç ve teknikler

 8. Toplam Kalite Yönetiminde Danışmanlık

 • TKY’yi anlamak
 • Kalitenin maliyeti – kalite bedavadır
 • TKY’nin prensipleri ve temel yapıtaşları
 • TKY’yi hayata geçirmek
 • Temel TKY araçları
 • TKY aracı olarak ISO 9000
 • TKY’nin görünmez tehlike ve problemleri
 • Yönetime olan etkileri
 • TKY için gereken danışmanlık becerileri

 9. Kurumsal Dönüşümde Danışmanlık

 • Organizasyonel dönüşüm nedir
 • Kurumsal dönüşüm için hazırlanmak
 • Kurumsal dönüşümün stratejileri ve süreçleri
 • Şirketin revizyonları
 • Küçülme
 • İşletme surecini yeniden yapılandırma (İSYY)
 • Dış kaynak ve iç kaynak kullanımı
 • Donuşum amaçlı ortak girişimler
 • Birleşme ve şirket satın alma
 • İlişki ağları düzenlemeleri
 • Organizasyonel yapıları dönüştürmek
 • Mülkiyetin yeniden yapılandırılması
 • Özelleştirme
 • Dönüşümde kaçınılması gereken tuzak ve hatalar

 10. Küçük İşletme Yönetiminde ve Geliştirmede Danışmanlık (KOBİ)

 • KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit etmek ve çözüm önerileri
  getirmek;
 • Küçük işletmelerin özellikleri
 • Danışmanın rolü ve profili
 • Bir işletmenin yaşam suresinde danışmanlık görevleri
 • Özel endişe alanları
 • değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştirmek ve
  yürütmek, yönlendirme ve tavsiyede bulunmak;
 • Küçük işletme danışmanlığında yenileşimler
 • sunulan hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak

11. Aile Anayasası Yazılması Danışmanlığı
Bu bağlamda, ilgili mevzuat, hukuk normları, gizliliğe riayet, sır saklama ve hizmet prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetin satırbaşları şunlardır:

 • Aile Anayasa’nın gerekçesi, amacı, ailenin misyonu, aile değerleri, aile içi ilişkiler,
  Aile Bireylerinin Tutum ve Davranışları vb. Genel Hükümler’in Belirlenmesi;
 • Profesyonel Yönetim, Aile Üyesi Yöneticiler, Aile Üyesi Çalışanlar, Aile Üyesi
  Yöneticilerin ve Çalışanların Maaşları, Aile ve İşin Sınırları, Aile ve Şirket Amaçlarının
  Ayırımı, Şirket Personeline Yaklaşım, Profesyonel Yöneticiler, vb. Çalışma İlişkileri’nin
  Belirlenmesi;
 • Aile Şirket(ler)inin Mülkiyeti, Şirket Hisselerinin Elden Çıkarılması, Aile Üyelerine
  Hisse Verilmesi, vb. Mülkiyet’in Belirlenmesi;
 • Aile Toplantıları, Aile Konseyi’nin Kurulması, Aile Konseyi’nin Üyeleri, Aile Konseyinde
  Karar Alma, Toplantı ve Toplantı Gündemi, Aile Konseyi’nin Faaliyetleri vb. İdari
  Yapılanma’nın Belirlenmesi.

başlıca görevlerimizdir.