+90 (532) 446 76 15

Aselsan A.Ş.’de Müzakere Teknikleri Eğitimi

Uzmanlarımızdan Dr. M. Naci ÇUHACI’nın birinci grupta, Prof.Dr.Hikmet TİMUR’un ise ikinci grupta eğitici olarak görev aldığı “Müzakere Teknikleri ” eğitimi Aselsan-Ankara’da farklı tarihlerde iki ayrı grup halinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İçerik

I. Müzakerenin Tanımı ve Amacı

II.Müzakerelerin Amaçlar Acısından Tasnifi
a)Zarar verici amaçlı müzakereler
b)Rekabetci müzakereler
c)Birleştirici müzakereler
d)Kendine odaklı müzakereler
e)Savunma amaçlı müzakereler

III.Etkin Müzakerecinin Özellikleri
IV. Müzakereci Tipleri
a)Yumuşak müzakereci tipi
b)Sert müzakereci tipi

V. Müzakerecinin Başarısını Etkileyen Etmenler
a)Güç
i.Rekabet gücü
ii.Yasal güç
iii.Risk alma gücü
iv.Ekibine inanma gücü
v.Israrcı olma gücü
b)Zaman
c)Bilgi

VI. Müzakerelerde İzlenmesi Gereken Temel İlkeler