+90 (532) 446 76 15

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri (Hazine Müsteşarlığı)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Meslek Memurları, İdari ve Teknik Hizmet Memurları’na yönelik olarak 1140 ders saati (190 gün) eğitim hizmetini firmamız başarıyla yerine getirmiştir.

Hazine Müsteşarlığı Personel Eğitimleri, aynı anda üç ayrı paralel sınıflar halinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki gösterildiği gibi 34 ayrı konudan oluşan Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerini kapsamaktadır.

MESLEKİ EĞİTİMLER

 • 10 Parmak Klavye Kullanımı
 • Bankacılık Sisteminde Proje Finansmanı
 • Business Writing
 • Finansal Matematik
 • İleri Ekonometri ve Zaman Serileri Analizi
 • Makro Ekonomi
 • Mikro Ekonomi
 • Kamu Maliyesi
 • Temel Muhasebe
 • Temel İstatistik
 • Temel Ekonometri ve Zaman Serileri Analizi
 • Temel Ekonomi Kavramları
 • Uluslararası Tahkim
 • Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik

TOPLAM : 29 Grup; 528 saat

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma
 • Presentation Skills
 • Effective Speaking
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Etkin Konuşma Ve Diksiyon
 • Halkla İlişkiler
 • Hızlı Okuma
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İkna Ve Müzakere Teknikleri
 • Kurumlarda Kriz Yönetimi
 • Kurum İçi İletişim
 • Mobbing
 • Negotiation Techniques
 • Protokol Kuralları
 • Rapor Yazma Teknikleri
 • Stres Yönetimi ve Stresi Etkin Kullanma
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Tez Hazırlama Teknikleri
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri

TOPLAM: 61 Grup; 612 saat