+90 (532) 446 76 15

Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (EÜAŞ)

3.01.2011 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak olan yeni Türk Ticaret Kanunu işletme dünyasına yeni bir açılım getirmektedir.

Konunun önemi ve ivediliği gözününe alındığından kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin söz konusu kanun ve getirdikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve buna göre yapılanmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünde aşağıda gösterilen program kapsamında Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.

TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİMİ

Amaç

Yeni T.T.K’ nın işletme ve şirketlere getireceği yeni düzenlemeler ile iş hayatına olası etkileri hakkında uygulamacı ve sorumlu olan ilgilileri bilgilendirme ve değişime hazırlıklarını sağlamak.

İçerik

 • Yeni TTK’ya Genel Bakış
 • Türk Ticaret Hukuku ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Profesyonel Yönetim ve Kurulu
 • Şirket Organları ve Fonksiyon Ayrılması
 • Yeni TTK Şirketler Hukuku – Ortak Kurumlara İlişkin Getirdiği Yenilikler
 • Şirketlerin İnternet Site Açma ve Bilgi Yayınlama Mecburiyeti
 • Tek Kişilik Şirket Kavramı
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Esas Sözleşme Değişimleri
 • Şirketler Topluluğu: Bölünme, Birleşme, Devralma
 • Şirkete Karşı Ortakların Borçlanma Yasağı
 • Şirketlerde Denetim
 • Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Halleri
 • Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
 • Şirketler Topluluğu ve Konsolidasyon
 • Acentelik, Ticari Mümessillik, Ticari Vekillik, Franchising ve Tek Yetkili Satıcılık
 • Bağımsız denetim ve Yenilikler

Eğitim Süresi : 3 gün

Hedef Kitle : Mali İşler/Muhasebe ve Finans Birimi Çalışanları

Eğitici : Dr.Mehmet KAHRAMAN