+90 (532) 446 76 15

Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri (Maliye Bakanlığı)

2005 yılından beri Maliye Bakanlığı insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlayan firmamız Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca düzenlenen aşağıdaki eğitimlerde uzman kadrosu ile görev almıştır.

YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİ ARTIRMA EĞİTİMİ

Amaç :
Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Müdür Yardımcısı ünvanlı personelin, problem çözme araçlarını kullanabilme, doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme, çalışanların düşünce ve görüşlerinin yapılandırılarak belli bir sistematik içinde yapıcı eleştiriler olarak üst yönetime, üst yönetimin düşünce ve beklentilerini ise çalışanlara benim kurumum kavramını hissetmelerini sağlayacak şekilde aktarılmasını sağlamak, pratik bilgilerin uygulama ağırlıklı olarak aktarılması yoluyla katılımcıların yönetimsel ve liderlik becerileriyle ilgili farkındalık yaratmak ve kendi yetkinliklerinde gelişim sağlamaktır.

Katılacak Personel:
Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapmakta olan Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan İllerde görev yapan Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları.

Eğitim programı; Manavgat/Antalya’da 8 (sekiz) grup, 5’er iş günü olmak üzere; her grup 40 kişi olmak üzere toplam 320 kişiye verilmiştir.

İçerik :

A – Problem Çözme ve Karar verme Teknikleri (6 Saat)
a) Problemi Tanımlama
b) Problem Çözme Aşamaları
c) Problemin Analizi
d)Problem Çözme Teknikleri
1. Beyin Fırtınası
2. Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
3. Pareto Diyagramı
4. Akış Diyagramları
5. Sebep-Sonuç Diyagramı
6. Histogram
7. Dağılım Diyagramı
8. Kontrol Diyagramları
9. Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

B- Yönetim Becerileri Geliştirme (9 Saat)
a) Statejik düşünce yeteneği ve büyük resme görebilme
b) Liderlik nedir ve doğuştan mı gelir?
c) Liderlik modelleri
d) Durumsal liderlik, çalışana göre tarzını adapte edebilme yeteneği
e) Başarı ve başarısızlığın nedenleri
f) Liderlik ve davranış profilleri
g) Yöneticilik ve motivasyon
h) Takımını motive edebilme
i) Vaka çalışması
j) Hedef belirleme ve takımı hedefe kilitleme
k) Zamanı etkin kullanma
l) Kişisel farkındalık

C- Arayüz Yönetimi (9 Saat)
a) İletişim nedir ve neden önemlidir?
b) İletişim kazaları
c) İletişim ve İlişki Yönetimi
d) İletişimde engeller ve bu engellerin aşılması
e) Farklı kişilik profillerinin ilişkilere yansıması
f) Hangi iletişim yöntemini kullanmalıyız
1- Sözel iletişim
2- Telefonla iletişim
3- Beden dili
4- Yazılı iletişim
g) Kendimizi başkasının yerine koyabilme ve onun gözüyle hayata bakabilme yeteneği
h) Diğer insanlarla ve yöneticimizle ilişkilerimizi yönetme
i) Çatışmaları kazanca dönüştürme

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Amaç :
Maliye Bakanlığı personelinin halkla ilişkiler ve iletişim konularında yetkinliklerini artırma, problem çözme ve pozitif düşünce becerileri kazandırma, motivasyon araçlarını bilme ve bunlardan yararlanma ile stresle baş edebilme konularında bilgi edinmek.

Katılacak Personel:
Maliye Bakanlığı Merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Şef, Raportör, V.H.K.İ., Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Memur ve Teknik Personel.

Eğitim programı; Manavgat/Antalya’da 8 (sekiz) grup, 5’er iş günü olmak üzere; her grup 100 kişi olmak üzere toplam 800 kişiye verilmiştir.

İçerik: :
a) Halkla İlişkiler ve İletişim (6 Saat)
b) Problem Çözme Becerileri (6 Saat)
c) Pozitif Düşünme Becerileri (3 Saat)
d) İş Yerinde Yüksek Motivasyon (6 Saat)
e) Stres Yönetimi (3 Saat)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket) tarafından Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Maliye Uzman Yardımcılarına yönelik olarak “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi” 5 gün/ 30 saat süre ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitim İçeriği:

• Bilimsel Araştırmanın Amaçları
• Bilimsel Araştırma Türleri
• Bilimsel Araştırmanın Özellikleri
• Bilimsel Araştırma Yönteminin Aşamaları
• Rapor Yazma Teknikleri
• Kaynak Gösterme Ve Dipnot Yazım Kuralları
• Araştırmalarda Tabloların Ve Şekillerin Kullanımı
• Araştırmalarda Grafik Kullanımı

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket) tarafından Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Maliye Uzman Yardımcılarına yönelik olarak Maliye Uzman Yardımcıları Gelişim Eğitimi kapsamında “Kişisel Gelişim Eğitimi” 5 gün/ 30 saat süre ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitim İçeriği:
• Halkla İlişkiler, Etkili İletişim ve Motivasyon-
• Zaman ve Toplantı Yönetimi
• Problem Çözme ve Karar verme Teknikleri
• Takım Çalışması ve Liderlik
• Etkili Rapor, Konuşma Metni, Sunum, Basın Bildirisi Hazırlama ve Yazılı İletişim Becerileri