+90 (532) 446 76 15

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yıllık Eğitimleri

1998 Yılı’ndan beri Türkiye Şeker Fabrikaları insan kaynaklarına değer katmaya devam ediyoruz. Son yıllardaki eğitimlerimizin satırbaşları…

 • Yöneticilik- Afyonkarahisar Şeker Fabrikası
 • Vergi Yasalarındaki Son Düzenlemeler – Afyonkarahisar Şeker Fabrikası
 • İletişim, İnsan İlişkileri ve Takım Çalışması – Eskişehir Şeker Fabrikası
 • Stres Yöntemi ve Stresle Başa Çıkmanın Yolları- Afyonkarahisar Şeker Fabrikası
 • Sosyal Davranış ve Protokol (İç Hizmetler Şefleri için)- Afyonkarahisar Şeker Fabrikası
 • Sosyal Davranış ve Protokol (Haberleşme Şefleri için) – Afyonkarahisar Şeker Fabrikası
 • 28398 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘’İşveren Uygulama Tebliği’’hakkındaki 5510 Sayılı Kanunun 4.Madde (a) ve (c) Bendi – Ereğli/Konya
 • 28398 Sayılı Resmi gazetede Yayımlanan ‘’İşveren Uygulama Tebliği’’hakkındaki 5510 Sayılı Kanunun 4.Madde (A)ve(C) Bendi – Ereğli/Konya
 • 4734 Kamu İhale Kanunu Ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mevzuatı Satın alma Yönetimi ve İşlemleri-Ilgın/Konya
 • Kamu Kurumları Güvenliği Esasları -Afyonkarahisar
 • Topluluk Önünde Hitabet -Ankara
 • Problem Çözme Ve Karar Verme -Afyonkarahisar
 • İş Hukuku Ve Taşeron Sözleşmesi İle İlgili 4857 Sayılı Yasa Uygulamasında Yaşanan Sorunlar -Erdek
 • Yöneticilik -Erdek
 • Mühendislik Ekonomisi ve İşletme Yönetimi Eğitimi -Bor/Niğde
 • Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi-Ilgın/Konya
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi Eğitimi-Ilgın/Konya
 • İnsan Yönetimi ve Psikolojisi -Eskişehir
 • İletişim, İnsan İlişkileri ve Takım Çalışması -Eskişehir
 • Yöneticilik -Erdek
 • Stratejik Düşünce, Liderlik ve İletişim-Erdek
 • Verimlilik Artırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri, Fizibilite Raporu Hazırlama Esasları için Maliyet Analizleri -Ankara
 • Üretimde Verimliliği Artırma, İletişim Geliştirme ve Takım Çalışması -Erdek
 • İş Gücünü Hareket Geçirme -Ankara
 • Mühendislik Ekonomisi ve İşletme Yönetimi -Eskişehir- Ereğli
 • İnsan ve Yönetim Psikolojisi-Erdek
 • İletişim ve İnsan İlişkileri-Eskişehir, Kastamonu, Erdek
 • Pazarlama Stratejilerinde Yeni Gelişmeler -Çarşamba
 • Performans Yönetim Sistemi-Erdek
 • İletişim, Yöneticilik ve Protokol Kuralları-Çarşamba
 • Vergi Yasalarında Son Değişiklikler-Ereğli