+90 (532) 446 76 15

Sosyal Güvenlik, Mevzuat, Mesleki ve Teknik Eğitimleri

 • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kamu İhale Mevzuatı
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 • İç Kontrol Standartları
 • İç Denetim-Dış Denetim
 • Afet Yönetimi