+90 (532) 446 76 15

Events

Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
“Uzun dönemde şirkete beklenenden de fazla katma değer kazandırması olası müşterilerin, seçimi ve yönetilmesi için geliştirilmiş bir iş stratejisi” olarak ifade edilebilecek Müşteri İlişkileri Yönetimi, yaygın kullanılan adıyla CRM (Customer Relationship Management), “şirketin müşterilerinin ayakkabısıyla yürüyebilmesidir” aslında…
Günümüzde sürekli başarıyı amaçlayan işletmeler, satış ve kar değerlerinde belirleyicinin


Register
Yonetici Asistanligi Eğtimleri

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ
Artık günümüzde yeterli mesleki ve kültürel beceriler olmadan, yöneticinin sağ kolu olan ve yönetim sisteminin can alıcı noktasını oluşturan asistanlık mesleğini, tam anlamıyla yürütebilmek çok zordur. Bu açıdan asistanlık; sınırlı işleri yapan ve rastgele kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevleri yerine getirmenin yanı sıra bağlı


Register
Değişim Yönetimi ve İnovasyon
Bu dersin sonunda katılımcılar; 1) Küreselleşme, Değişim ve Dönüşüm ve İnovasyon etkileşimlerini açıklayabilir. 2) İnovasyonu tanımlayabilir. 3) Yenilikçilik ve İnovasyon kavramlarını ayırt edebilir. 4) Yenilikçilik Psiko-Sermayesini açıklayabilir. 5) İnovasyon Yönetimini açıklayabilir. 6) İş Modeli inovasyonunu tanımlar. 7) İş yaşamında İnovasyon yayılımını açıklayabilir.

Register
SATIŞ DANIŞMANLIĞI

SATIŞ DANIŞMANLIĞI
Pazarlama stratejilerinin, işletmeler için gelir ve karlılığa dönüşebilmesi için satış işlevinin etkili bir şekilde yürütülmesi gerekir. Modern pazarlamanın en önemli işlevlerinden olan satışın etkin bir şekilde yürütülmesi için ise; müşteri odaklı ve tahsilat garantili satış planlarına, satış tutum ve tekniklerini gerektiğince kullanabilen satış görevlilerine ihtiyaç vardır.
Bu yaklaşımla bu eğitimde katılımcılara


Register