+90 (532) 446 76 15

Eğitim

Müşterisini “paydaş” ve “öğrenen insan” olarak ele alan, empati becerisi yüksek, ilişkilerinde kişisel haklara saygılı ve katılımcılara olumlu yönde model olabilen profesyonel eğitmen ve yöneticileriyle Argestar Danışmanlık (ÇevikŞirket), sistematik olarak düzenlediği insan kaynaklarını geliştirme hizmetlerinde onbinlerce kişiyi değişimin ve gelişimin rahatlatıcı rüzgarıyla tanıştırdı.

Bilginin en büyük güç olduğu çağımızda bireyler ve kurumlar kendilerini yeniledikleri oranda değişen koşullara uyum sağlayabilmektedir. Diğer yandan, günümüzde bilgi enflasyonu yaşanmaktadır. Artık, amaç profesyonel insanlarla stratejik olan bilgiye ulaşarak optimal faydayı sağlamaktır. Ancak, ülkemizde profesyonel insan kaynakları yönetimi, yöneticisi ve çalışanlar konusunda büyük bir açık yaşanıyor. Oysa, insan kaynakları yönetimi bir işletmenin başarısında vazgeçilmez bir etkendir.

Bu manada, tüm resmi ve yarı resmi kuruluşlar ile özel sektör işletmelerimizin içinde bulunduğu yoğun değişim ve gelişim içerisinde karşılaşabilecekleri her türlü problem için zamanında, uygulanabilir, kaliteli, etkin, kalıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi temel politikası olarak benimseyen Argestar Danışmanlık (ÇevikŞirket), örgütsel öğrenme yetersizliklerinin panzehirlerini kullanıcısının hizmetine sunmaktadır.

Eğitimde Program Yaklaşımımız ve Yöntemlerimiz

Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞİrket), eğitim organizasyonuna sistem yaklaşımı ve toplam kalite anlayışı ile bakmaktadır. Bu kapsamda, teoriye kaçmadan pratiğe yönelik bir yaklaşımla programını gerçekleştirmektedir. Nitekim, uzman kadrosunu bu doğrultuda oluşturmuştur.

Bu etkinlikte, öğrenen organizasyon felsefesinin bir etik olarak katılımcılara yerleşmesi ve kökleşmesi yanında; bundan sonraki yaşamlarında bunun sadece kendileri için kazanılmış bir değer olmasının ötesinde çevrelerine yayma çabası içinde olmaları temel ilke olarak kabul edilmiştir.

Katılımcılarda kurum politika ve amaçları doğrultusunda davranış değişikliği ve kültürü oluşturulabilmesi için uygulama öncesi program desenlenmesi yapılmaktadır.

Programın Desenlenmesi

Uygulama öncesi, uzmanlarımız tarafından hazırlanan programlar örnek taslak programlardır. Kurumunuza yönelik desenleme çalışması yapılabilmesi için, organizasyona başlanılmadan önce, idare ve katılımcılarla görüşmeler yapılarak amaca yönelik ve ihtiyaçlara uygun program tasarımı yapılmaktadır. Başka bir deyişle konfeksiyon türünden öte butik bir çalışma yeğlenmektedir.

Programın Yürütülmesi

Programa devam eden katılımcılara zengin yaşantılar kazandırmada genel amaçlar ve içerik doğrultusunda değişik öğrenme stratejileri, interaktif yöntem ile teknikler kullanılır ve uygulamalar yapılmaktadır.

Örneğin;

Tanışma ve ısınma etkinlikleri ve gösterimler yanında, vızıltı grupları, oyunlaştırmalar, drama, beyin fırtınası, örnek olay çalışmaları, altı şapkalı düşünme tekniği ve grup tartışmaları gibi küçük grup etkinlikleri ya da odak grup çalışmaları…

Programın Değerlendirilmesi

Eğitim programının değerlendirilmesi; program başında ve program sonunda katılımcılardan sözlü olarak alınacak görüş, öneri, eleştiri ve geleceğe ilişkin beklentilerle belirlenmektedir.

Diğer yandan, gerektiğinde test-tekrar yöntemi ile ön test ve son test uygulaması yapılmaktadır. Bunların dışında gerek eğitim programının gerekse eğitmenin değerlendirildiği bir anket uygulaması da (Eğitim Değerlendirme Formu) yapılmaktadır. 

Ayrıca, müşterimiz yetkilileri ile birlikte; – eğer program birkaç günlük bir eğitim çalışmasını kapsıyorsa – her oturum ve gün sonunda ilgili oturum ve günün değerlendirmesini ve/veya bütün eğitim çalışmaları bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılabilir. Ancak, eğer eğitim sonuna kadar formel bir değerlendirme yapmak planlanmıyorsa, her bir oturum ve/veya gün sonunda “nelerin iyi işlediği” ve “nelerin farklı/daha iyi yapılabileceği” hakkında on dakikalık kısa bir grup tartışması açmak, size gelecek oturumlar ve çalışmaları daha etkin kılmanız açısından çok yararlı bilgiler sağlayabilir.

Bu maksatla, kurum/kuruluşun isteğine göre;

  • Gün sonu değerlendirme
  • Eğitim sonu değerlendirme ve
  • Genel değerlendirme 

yapılmaktadır.

Eğitimin Geri Dönüşü

Kurumlar yatırımın geri dönüşü için insan kaynağına “öğrenme ve gelişim fırsatı” sunarlar. Bunlardan biri de eğitimdir. Birçok kurum ya da kuruluş eğitim için ciddi kaynak ayırırlar. Burada önemli olan eğitim için harcanan giderler sonucunda elde edilen faydadır. Bu yatırımın ne kadar süre içinde ve ne şekilde kurumlarına geri döneceği üzerine odaklanmak gerekir.

Elbette ki, eğitim sonunda elde edilmesi beklenen en önemli fayda performans artışıdır. Bundan dolayı eğitimden ortalama bir yıl sonra bu faydanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitimin Geri Dönüşüm Oranı = Toplam fayda / Toplam eğitim giderleri  X  100

Katalog eğitimlerinden öte kuruluşunuza özgü tasarımlarımız için arayınız, lütfen.

Örnek ve özgün bazı EĞİTİM KONULARIMIZA buradan ulaşabilirsiniz:

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Eğitimleri

Sosyal Güvenlik, Mevzuat, Mesleki ve Teknik Eğitimleri

Üretim Yönetimi Eğitimleri

Pazarlama ve Satış Yönetimi Eğitimleri

Kalite Yönetimi Eğitimleri

Mali İşler ve Finansman Yönetimi Eğitimleri

Genel Yönetim Eğitimleri