+90 (532) 446 76 15

Satış, Pazarlama ve Markalaşma Eğitimleri

1. Eğitim/Danışmanlık Hakkında Genel Bilgi
“Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında Güney Ege’deki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimlerinden satış, pazarlama ve markalaşma konulu eğitim şirketimiz tarafından teknik şartnameye uygun olarak yürütülmüştür.

Esasında kısıtlı imkanlarla gönüllü ve özveri ile kurulan üretici örgütlerinin rekabetçi piyasalarda varlıklarını sürdürebilir tutmalarının yolu ‘’marka’’ haline gelebilmek ve ‘’marka’’ olabilmiş ürünler ile piyasada oyunculuğunu sürdürebilmelidir.

Ancak, eğitime katılan kooperatif ve birlik temsilcilerinin eğitime olan ilgileri ve etkileşimli bir öğrenme sürecine olan katkıları ile oldukça faydalı bir eğitim yaşantısı oluşturulmuştur.
Bu süreçte teorik sunum, rol canlandırma – role büründürme ve atölye uygulamaları yapılmıştır.
Söz konusu eğitimlere katılanlara “Katılım Sertifikası” verilmesinin yanısıra GEKA tarafından bloknot, kalem ve ikramlar da bulunması teşvik edici bir kolaylıktı.

2. Eğitimin Amacı
Bu eğitim ile modern pazarlama anlayış ve uygulamalarına ayak uydurmalarını sağlayacak yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olunması, ileri pazarlama, pazarlama odaklılık, satış yönetimi ve sadık müşteri edinme konularında yeni uygulamalar ile ilgili bilgi ve deneyimlerin aktarılması, bunun yanı sıra katılımcıların markalaşma kavramının anlamlandırabilmelerini, markalaşma konusunda teknik ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeyi ve sonuç olarak markalaşmanın getirisini kavramaları amaçlanmaktadır.

3. Eğitim/Danışmanlık Programı

1.Gün • Pazar Nedir ve Pazarlama Çeşitleri
• Pazarlama Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
• Satış ve Pazarlama Arasındaki Farklar
• Stratejik Analizler: PEST-Pazar-Rekabet-SWOT
• Pazarlama Stratejileri (Maliyet Liderliği, Farklılaşma, Odaklanma, e-Ticaret)
• Pazarlama’da İnovasyon
• Pazarlama Karması: 4P’den 4C’ye Yolculuk ve 7C
• Pazarlama İletişimi
• Pazarlama Planı ve Pazar Araştırmaları
• Pazarlama Araştırma ve Yöntemleri
• Sosyal Medya Kullanımı
• Reklam ve Satış Geliştirme Süreci, Tanıtım ve Halkla İlişkiler
• Tüketici Segmentasyon Kriterleri ve Hedef Kitle Seçimi

2.Gün • Satış Kavramı, Satışta Etik ve Prensipler
• Satış profesyoneli kimdir?
• Satış Hedefleri ve Rut Yönetimi (Planlama ve Raporlama)
• Satış Yol Haritası
• Müşteri kimdir? Kooperatif ve birliklerin müşterileri kimdir?
• Müşteri odaklı çalışma.
• Müşteri İletişimi’nin Anlamı ve Özü
• Müşteri Nelere Susamıştır?
• İkna Sanatı ve Satışta Beden Dili

3.Gün • Marka ve Markalaşmak nedir?
• Marka ve Marka Değeri Kavram
• Markalaşmak gerekli midir?
• Marka Yönetimi, Marka Oluşturma Stratejileri ve Tanıtım Kampanyaları Markalaşma Süreci ve Marka Konumlandırma
• Markalaşma planlama ve yol haritası çizmek
• Marka Yönetmek ve Markalaşmada Yapılan Yanlışlar
• Yöresel ve Geleneksel Ürünlerde Markalaşma Stratejileri (Coğrafi İşaret)
• Kooperatif ve Birliklerde İyi Uygulama Örnekleri (TORKU, TARİŞ, TARIM KREDİ Örnekleri)