+90 (532) 446 76 15

Erhan KURBAN

ceviksirket logo
: Erhan KURBAN

Doğum Tarihi :1972
İkametgah Yeri : Ankara
Medeni Durum: Evli
Eğitim Bilgileri
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği (1994)
Lise : Gazi Teknik Lisesi / Ankara (4 Yıllık), Bilgisayar İşletmenliği Tekn. (1989)

Ünvanlar ve Yetkinlikler
– Orman Endüstri Mühendisi
– Planlama Mühendisi
– Dış Ticaret Uzmanı
– Dış Ticaret Eğitmeni
– Eğitmen, Danışman
– Çevre Görevlisi
– C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
– Bilgisayar Teknisyeni

Verdiği Paneller, Eğitimler ve Yazdığı Makaleler
– İhracat Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetiminin Önemi (Importance of Information and
Documentation Management in the Process of Export) . Makale, Türk Kütüphaneciliği Yayını
2014
– İhracat Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetiminin Önemi. Makale, ORSİAD Dergisi .2015
– Sürdürülebilir Dış Ticaret. Makale, Exportaworld B2B sitesi internet Yayını.2014
– Ürün Ticarileştirme Sürecinde Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama-Satış Kapsamında
Sürdürülebilir, Denetlenebilir ve Yönetilebilir Sistem Kurgusu, Eğitmen, 6 saat. ORSİAD
Ankara, 2016, Ankara Kalkınma Ajansı destekli bir eğitimdi.
– Dış Ticaret´te İstihbarat, Pazar Araştırması ve Risk kavramı. Eğitmen,3 saat. UKBA
Derneği, Senegal Ekibine, Ankara Mart 2017
– Denizli Dış Ticarette Yeni Nesil İstihbarat Yöntemlerini Geliştiriyor. Eğitmen, Denizli
Ticaret Borsası, 16 saatlik,GEKA Destekli, Denizli, Haziran 2017
– Dış Ticarette Bilgi ve Belge Yönetiminin Önemi: Bilgi Danışmanlığı. Panelist, Hacettepe
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2014
– Genel Dış Ticaret ve Pratiği. Çankaya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Son Sınıf
Öğrencileri ile Sohbet Buluşması. 2011
– Dış Ticaret Teorik Eğitimleri Perform İnsan Kaynakları ltd. 2010
– Firmalara Yönelik Özel Dış Ticaret Eğitimleri. Karetta Ltd. 2000

Verdiği Eğitim Konularından Bazıları – Temel Dış Ticaret
* Nasıl İhracatçı Olunur?
* Dış Ticaret´te Genel Kültür,
* Teslim Şekilleri,
* Ödeme Şekilleri,
* Risk Kavramı ve Analizi, Dış Ticaret´te Risk,
* Etkin Mevzuat Tarayabilme, Dış Ticaret´te Meri Cari Mevzuat,
* Sözleşmeler
* Karar verme
– Dış Ticaret Sistematiği ve Operasyon,
– Trade Map üzerinde Pazar araştırması eğitimi
– Dış Ticarette, İstihbarat Üretebilme, Bilgi Döngüsü ve Veri Madenciliği
– Dış Ticaret´te İstihbarat, Pazar Araştırması ve Risk Kavramı,
– Dış Ticaret´te Bilgi ve Belge Üretebilme,
– Dış Ticaret´te Bilgi Kaynakları,
– Havacılık Metaforu ile Dış Ticaret Elemanı Yaklaşım Modeli,
– Dış Ticaret Konularında Atölye Uygulamaları , (İstenilen Modüller için)
– Ürün Ticarileştirme Sürecinde Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama-Satış Kapsamında Sürdürülebilir,
Denetlenebilir ve Yönetilebilir Sistem Kurgusu,
– Bilgi ve belge Üretimi Atölye Çalışması,
Ayrıca ihtiyaca göre modüller arası geçişkenlik ile eğitim planlaması yapabilmektedir.

Yabanci Dil Okuma Yazma Konuşma
İngilizce iyi iyi iyi

Halen Çalıştığı İşyeri
10.1999 – … KARETTA Müh. Ve Sos. Dan. İç ve Dış. Tic. San. Ltd.
Planlama Mühendisi – ihracat Direktörü – Müdür Ankara – Türkiye
ihracat hazırlık, planlama, ihracat müşterisi bulma, yazışma ve ikili görüşmeler,
ihracat amaçlı pazar zemin etüdleri, analizleri Hedef pazardan numune ve birincil verilerin toplanması ve benzeri faaliyetler. ihracat artırıcı Devlet Yardımlarının firmaya uyarlanması ve kullanımı. Yurtdışı seyehatlere katılmak. Firma Temsili. İhracat evraklarının hazırlanması, v.s. ve Planlama Mühendisliği hizmetleri.

Bazı iş Tecrübeleri
12.2012 – 05.2014 Galion Ltd., Gürcistan; İthalat ihracat Geliştirme Uzmanı
Yurtdışındaki firmanın Turkiye´de ki ithalat ve ihracat işlemlerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi işlemi.
12.2012 – 2014 Bigçem A.Ş., Ankara – Türkiye, Danışman Firmanın yurtdışı ithalat operasyonlarının planlanması, yazışmalarının yapılması,nakliye, teslim, ödeme unsurlarının takibi ve bütün operasyonun icra edilmesinde firma ile beraber yürünmesi işlemleri
12.2012 – 05.2014 Çağlayan Gıda, Ankara – Türkiye, Danışman

Firmanın ihracat işlemlerini sağlıklı yürütebilmesi için dışarıdan danışmanlık
yapılmasıdır.
01.2011 – … ONiŞ inşaat Makinaları, Ankara – Türkiye, Dış Ticaret Danışmanı
Firmanın Dış Ticaret Biriminin oluşturulması ve gelişir hale getirilmesi ve sair
danışmanlık hizmetleri.
03.2007- 2008 Caretta International, Ortadoğu Tekstil ürünleri ihracatı ve doğrudan yerinde satışının yapılması.
01.1997 – 01.1999 Foysan Filitre ve Oto Yedekleri A.Ş., Üretim Planlama Mühendisi
Üretim planlama işlemleri, Üretim hattının dengelenmesi ve planlamasının yapılması.
2014 Sürdürülebilir OSTİM projesinde görev aldı Katıldığı Seminer, Eğitimler ve Kurslar
– Kapsamlı Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları Eğitimi
Karetta Ltd. De Acedemi Int.´Dış Ticaret Kursunda dış ticaret eğitimi almış uzmandan –
01.02.2000 (60saat)
– İhracatta Etkin Yönetim İGEME-ATO 04.01.2006 – 05.01.2006 (16 saat)
– Dış Ticaret Eğitim Programı
Ekonomi Bakanlığı ve Orta Anadolu ihracatgilari Birliği 01.01.2012 – 02.02.2012 ,
Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ihracatçıları Meclisi ve Orta Anadolu ihracatçıları
Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri kapsamlı dış ticaret eğitimidir.
– Çevre Görevlisi Eğitimi
Çevre Bakanlığı Ders Notları 10.03.2012 – 10.05.2012
Çevre izinlerini alabilmek igin gerekli Çevre Görevlisi Belgesi alabilmek igin
yapılan sınav için ders notlarına çalışma.
– İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Çalışma Bakanlığı´nın organizasyonunda , İsagem eğitim kurumunda . 02.2014-03.2014
Aldığı Sertifika ve Belgeler
– İnovasyon Eğitimi (İleri), Ankara Ticaret Odası – 12.2016
İki günlük işletmelerin, yıkıcı inovatif teknik ve düşünce yapılarının gelişmesine yönelik
çalışmalar.
– İnovatif Performans Verimliliği Eğitimi, Ankara Ticaret Odası – 10.2015
Bir günlük işletmelerin müşteri sayılarını artırmak, çalışanlarının işlerine farklı Katmalarını ve verimliliğin artmasını sağlamak amacıyla işletmelerde inovatif çalışma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik.
– Dış Ticaret Eğitim Programı, Ankara Kalkinma Ajansi – 03.2014
29-30 Mart-05-06 Nisan tarihlerinde tertiplenen dış ticaret işlemleri eğitim
programıdır.
– Uluslararası Pazarlama ve Ticari İstihbarat, OSTİM OSB Yaman KOÇ – 12.2012
40 Saatlik eğitim, Ticari istihbarat elde etme ve elde edilen ticari istihbarat
ile ihracat Hedef pazar ve müşteri bulma eğitimi.
– Dış Ticaret Egitim Programı, Ankara Kalkinma Ajansi – 09.2012
22-23-29-30Eylül tarihlerinde tertiplenen dış ticaret işlemleri eğitim
programıdır.
– Çevre Görevlisi Belgesi, ÇEVRE ve ŞEHiRCiLiK BAKANLIĞI – 07.2012
Çevre Kanunu gereğince firmaların alması gerekli izinlerin alınması, çevreye
uyumun saglanması işlemlerini yapma ve imza yetkisi.
– KOSGEB AR-GE Projesi Eğitimi, KOSGEB OSTİM işletme Müdürlüğü – 05.2012
KOSGEB Ar-Ge desteklerinden faydalanabilmek için gerekli proje yazımı ve
yönetimi eğitimi.
– KOSGEB KOBi PROJE Yazım ve Yönetim Eğitimi, KOSGEB OSTİM işletme Geliştirme
Müdürlüğü – 05.2012
KOSGEB Desteklerinden faydalanabilmek için gerekli proje yazımı ve
yönetimi eğitimi.
– Proje Döngüsü Eğitimi, Ankara Kalkınma Ajansı – 04.2012
Avrupa Birliği ve Kalkınma ajanslarınca verilecek hibeler için proje hazırlama
eğitimi 16 saatlik.
– Küreselleşme, Dış Ticaret, E-Ticaret, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 11.03.2011
– KOSGEB Faaliyetleri, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği)- 04.03.2011
– Lojistik ve Nakliye, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 25.02.2011
– Dış Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar, Tahkim, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları
Birliği) – 18.02.2011
– Dış Ticarette Risk Kavramı, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 18.02.2011
– Yurtdışı Fuarlara Katılım ve Devlet Yardımı, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği)-
16.02.2011
– İhracata Yönelik Devlet Yardımları, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 11.02.2011
– Dış Ticarette Standardizasyon, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 02.2011
– EXiMBANK Kredi ve Sigorta Sistemi, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) –
28.01.2011
– Dış Ticarette Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları
Birliği) – 26.01.2011
– Dış Ticarette Yazışmalar, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 26.01.2011
– Dış Ticarette Teslim ve Ödeme şekilleri, Kambiyo Mevzuatı Alternatif Finansman
Teknikleri, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 21.01.2011
– İhracatta KDV İadesi, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 07.01.2011
– Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 24.12.2010
– İhracatta E-Pazarlama Uygulamaları, İnternette Müşteri Bulma ve Pazarlama, OAIB
(Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 17.12.2010

– Dahilde İşleme Rejimi, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği)- 10.12.2010
– İhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) –
09.12.2010
– CE Belgesi Semineri, KOSGEB – 07.12.2010
– Dış Ticaret Mevzuatı, OAIB (Orta Anadolu ihracatçıları Birliği) – 03.12.2010
– Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, KOSGEB – 07.04.2010
– AB Yolunda İhracatçı Olmak, KOSGEB – 05.01.2010
– Uluslararası Rüşvetle Mücadele ve Tahkim, Dış Ticaret Müsteşarlığı – 03.03.2009
– İhracatta Etkin Yönetim Semineri, İGEME- ATO – 04.01.2006
– Fizibilite Etüdü Nasıl Yapılır, Uygulamalı Örnek, KTÜ Lisans Bitirme Tezi – 01.06.1994
Lisans Bitirme Tezi " Fizbilite Etüdü Nasıl Yapılır, Uygulamalı Örnek"
Mesleki ve Teknik Eğitimlerime halen degişik seminer ve toplantıları takip
ederek devam etmekteyim.
Yurt Dışı Tecrübeleri
Çok sayıda yurt dışı alım ve astım heyetleri ile buluşma, ikili görüşmeler,
müzakere,pazarlama ve tanışma faaliyetleri içerisinde bulundum.
Çok sayıda yurt dışı seyahat ve yerinde pazar araştırması faaliyetlerinde
bulundum. (Orta Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu)
2007 yılında Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bey ile Ortadoğuya iş gezisi ve
satım heyetine katılım.
Uzmanlık Alanları
Orm. Endüstri Mühendisliği – Üretim planlama, Yöneylem, Planlama, Fizibilite Etüdü
Planlama Mühendisliği – Üretim, İhracat-İthalat operasyon taktiksel planlama
Bilgisayar İşletmenliği – Yazılım, Donanım, Autocad, Ofis Uygulamaları,
Dış Ticaret Uzmanlığı / Eğitmenlik – Temel Dışticaret, Dış ticaret , Gümrük ve Sair Mevzuat,
Pratik Dış Ticaret ve her alanında uygulama
Çevre Görevlisi – Çevre izinlerinin Alınması ve yönlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı- İSG Faaliyetleri ve yönlendirme