+90 (532) 446 76 15

Mustafa Ayan

mustafa-ayan
:

  • Kamuda 32 yıl hizmete müteakip 2014 yılında emekli olmuştur.
  • 2001 – 2003 yılları arasında 2886 sayılı devlet ihale kanunu uygulamalarında çalışmıştır. 
  • 2003 – 2014 yılları arasında dönüşümlü olarak çeşitli illerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulamalarında çalışmıştır.
  • 2013-2014 yıllarında ihale dosyalarında bilirkişi faaliyetleri olmuştur.
  • Kurum personellerinin Kamu İhale Kanunu konularında eğitilmesi amacıyla çeşitli illerde ihale mevzuatı eğitimleri gerçekleştirmiştir.
  • 2007 – 2009 yılları arasında ihale konularına ek olarak ulusal ve uluslararası alanda insani yardım görevi yapan bir kurumda çalışmış olup yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlı; görevlilerin teşkilatlanması, organizasyonu, ve planlanması görevlerinde bulunmuştur