+90 (532) 446 76 15

Nevin KÜÇÜK

Screen Shot 2018-12-11 at 21.10.31
: Nevin KÜÇÜK

İZMİR GNY Danışmanlık Kurucusu ve Yöneticisidir. Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği (RUSAG) Kurucu Başkanı, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Eski Yönetim Kurulu üyesi olup çalışma alanı afet ve acil durum müdahalesi, psikososyal travma müdahalesi, bireysel danışmanlık, dezavantajlı gruplar, kurumsal kapasite geliştirme ve danışmanlıktır.

Bugüne kadar hem yurt içinde hem yurt dışında travma ve toplumsal projeler alanında çalışmalar yapmış; bu alandaki çalışmalarına IFRC(Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri) de başlamış ve program Türk Kızılayı’na devredildikten sonra Psiksosyal Uzman ve Afet Müdahale Birim Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. 2004 yılında meydana gelen Tsunami’den sonra Sri Lanka’da Türkiye’nin Psikososyal delegesi olarak görevlendirilmiş, 2003-2007 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanda pek çok acil
durum ve afette profesyonel olarak sahada ya da koordinasyon ekibinde görev almıştır. Bu kapsamda afet, acil durum hazırlık planları ve psikososyal destek projeleri ve eğitimlerini yürütmüştür. Aynı görev kapsamında Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma (muhtarlar, din görevlileri ve öğretmenler) projesi adı altında Tüm Türkiye için geliştirilen program kapsamında; Türkiye Kızılay Derneği Eğitim Bölümü, Prof.Dr.Ahmet METE Işıkara ile birlikte Eğitimcinin Eğitimi programları yapılmış, ekipte Türkiye’nin 81 ilinde psikososyal destek eğitimcinin eğitimi vermek üzere görevlendirilmiştir.

2007 yılından itibaren kendi özel danışmanlık merkezinde bireysel travma, danışmanlık
ve eğitim çalışmalarına sürdürmekte olup, hali hazırda toplumsal travmalarda gönüllü olarak psikososyal destek çalışmalarında bulunmaya devam etmektedir. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü ya da profesyonel olarak görev almış olup, hali hazırda çeşitli alanlarda yürüttüğü proje danışmanlığı çalışmaları bulunmaktadır.

Bugüne Kadar;
IFRC Toplum Merkezleri Projesi, Psikososyal Destek Hizmetleri Projesi; Afet Çocukları Yeni Hayat Puzzle Projesi, Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi;, Sınır Ötesi İşbirliğini Geliştirme AB Projesi; Sri Lanka-Village To Village(Köyden Köye) Projesi , Sri Lanka-Resimlerle Tsunami Projesi, Avrupa’da Bahar Günü Projesi, Afetlerde Kadın Olmak-8 Mart Projesi, Afetlerde Engelli Olmak, Güvenli Yaşamı Öğreniyorum Projesi, Haydi Çocuklar Sinemaya Projesi, HIV-AIDS Eğitim Projesi, Gönüllü Eğitim Projesi, Suriyeli Mülteciler İçin Psikososyal Destek Projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi, "DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” hibe programı kapsamında “İLLE DE BİR İŞ OLSUN” projesi gibi pek çok projede proje koordinatörü/danışmanı olarak görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Ayrıca;
Bireylere ve kurumlara yönelik kapasite geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürütmekte; sivil toplum ve insani yardım organizasyonları ile endüstri alanındaki organizasyonların gelişimi için danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. Üniversitelerde, kamuda ve sivil toplumda afetlerde ve acil durumlarda psikososyal destek; psikolojik ilk yardım, toplum katılımı ve çalışana destek eğitimleri vermektedir. Psikososyal destek hizmetleri ile acil durum/afet yönetim sistemlerinin bütünleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmakta, bu kapsamda Anadolu Üniversitesi’nde Afet ve Acil Durum Yönetimi
bölümünde ikinci üniversite okumaktadır.

Bugüne kadar 200’ün üzerinde kuruma 1200 saatin üzerinde iletişim becerileri, stres ve öfke yönetimi, motivasyon, ekip çalışması, psikolojik ilk yardım, toplum katılımı, çalışana destek, travma, kayıp ve yas, kurumsal aidiyet, şiddetsiz iletişim, liderlik ve kadın vb. konulu eğitimler vermiş; aynı zamanda bu ve benzeri konularda pek çok eğitim seminerine katılmış ve eğitimcinin eğitimi programlarını tamamlamıştır. Eğitimlerde interaktif eğitim yöntem ve tekniklerinden faydalanmakta; katılımcı eğitim modelini benimsemektedir.

Nevin KÜÇÜK İşaret dili bilmekte; 2014’de TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) tarafından Filantropi Bursu kazanmış, Türkiye’nin Filantropi alanındaki ilk fellowlarındandır. Şuan Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Afet ve Acil Durum Yönetimi bölümünde okumaktadır.