+90 (532) 446 76 15

Prof.Dr.Ahmet Mahiroğlu

Prof.Dr.Ahmet Mahiroğlu
: Prof.Dr.Ahmet Mahiroğlu

01.01.1948 Çankırı doğumlu, bekar

Eğitimi
 • Doktora, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (1983)
 • Master, University of Wisconsin, Mesleki Teknik Eğitim Bölümü, A.B.D.(1977)
 • Lisans, MEB. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Tesviye Bölümü (1970)

Deneyim

 • G.Ü. Gazi  Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi.( 2013-2015)
 • G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı. (1989- 2013)
 • Üniversiteden izinli olarak Milli Eğitim Bakanlığında Mesleki ve Teknik Eğitim Projelerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu Bakanlık Müşaviri (1985-1989)
 • G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Talaşlı Üretim Eğitimi  A.B.D. Öğretim Üyesi (1983-1990)
 • Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Tesviye Bölümü Öğretmenliği (1974-1983)
 • M.E.B. Gümüşhane ve Zonguldak Teknik,Endüstri Meslek Liseleri Atelye ve   Meslek Dersleri Öğretmenliği (1970-1974)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Değerlendirilmesi Çalışmalarında Uluslararası Danışmanlık Kuruluşlarının Danışmanı.
 • 1974‘ten beri  önce Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda YÖK’ ün Kurulmasından itibaren de G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesinde mesleki ve teknik alanlarında  öğretmen yetiştirmektedir. Lisans,  yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, İş Analizi ve Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Stratejileri, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi vb. dersler vermektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Kömür İşletmeleri gibi kurumların düzenlediği Öğretmeyi Öğretme programlarında, eğitim ve öğretimle ilgili sayısız hizmetiçi eğitim programında öğretim üyeliği yapmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nda beş yıl süreyle Bakanlık Müşaviri unvanıyla Dünya Bankası tarafından finanse edilen Endüstriyel Okullar Projesi, Yaygın Mesleki Eğitim Projesi, Japon Teknik İşbirliği ve Yardım Teşkilatı tarafından finanse edilen Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Projesi’nde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı yardımı ile yürütülen Gebze Elektronik Cihazların Bakım ve Onarım Projesinde, M.E.B.’lığının OSANOR ve METEP Projelerinde; proje hazırlama, müzakere, koordinasyon ve yürütme gibi faaliyetlerde değişik kapasitelerde sorumluluk taşıdı.

Diğer Alanlarda  3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası’nın hazırlık çalışmalarında görev almış ve Yasa çıktıktan sonra Yasa ve uygulamalarını tanıtıcı kurs ve seminerlerde ve usta öğreticileri yetiştirecek öğretmenler için düzenlenen kurs ve seminerlerde öğretim görevliliği yapmıştır.

İŞKUR için meslek standartları hazırlama konusunda meslek analistlerini yetiştirme, onlarca mesleğin analizini yapma; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı için öğretmenlerin genel ve ortak yeterlilikleri ile anaokulundan lise sona kadar tüm öğretmenlerin meslek analizini yapmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına program geliştirme çalışmalarında danışmanlık yapmıştır.

Eserleri ve Diğer  Etkinlikleri

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Mahiroğlu, A. Teachers’ Opinions on Students’ Higher Order Thinking Skills, ERİC Education İnformation Center, ED500248. Online Submission, Paper Presented at the InternationalEducation Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007.

2. Kılınç A. Mahiroğlu, A. The Attractors of Teaching Biology: A Perspective From A Turkish Context. Austrailan Journal of Teacher Education, Vol. 34, 5 October 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Mahiroğlu, A. (1993), Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Dergisi,  Sayı 5, s.10-16.

2. Mahiroğlu, A.,  Buluç, B., (1999). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Araçları.  Politeknik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mart, s. 53

3. Mahiroğlu, A. Aydın Yılmaz, Z. (2004). Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni Geliştirilen Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkiliği, G. Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 1, Cilt 2, Kış.

4. Mahiroğlu, A. ve Karaağaçlı, M. (2005). Yapılandırmacı Öğretim Açısından Teknoloji Eğitiminin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, s. 47 – 63.

5. Mahiroğlu, A. (2005). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yeni Eğitim Politikaları ve Yaşam Boyu Öğrenme, Milli Eğitim Avrupa Birliği Özel Sayısı, Sayı 167.

6. Mahiroğlu, A. ve Korkmaz, Ö. (2007).  Beyin, Bellek ve Öğrenme, Kastomonu Eğitim Dergisi, Cilt 15, No 1, Kastamonu, Mart. S. 93 – 104.

7. Mahiroğlu, A. ve Korkmaz, Ö. (2007). Ayrıntılama Kuramına Dayalı Bellek Destekleyicilerin Öğrencilerin Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Kırşehir, Aralık. s. 1 – 17.

8. Mahiroğlu, A. ve Somuncuoğlu Özerbaş, D. (2007). Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Milli Eğitim, Sayı 176, Güz, s. 180 – 187.

9. Mahiroğlu, A. Coşar, M. (2008). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sıra, Hız ve İçerik Kontrollerinin Akademik Başarıya Etkisi, G. Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 1, Cilt 6, Kış.

10. Mahiroğlu, A. ve Usta, E. (2008). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Kırşehir, Ağustos. s. 1 – 15.

11. Mahiroğlu, A. ve Çetin, Ü. (2008). ARCS Motivasyon Modeli Uyarınca Tasarlanmış Eğitim Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, Kırşehir, Aralık.

12. Mahiroğlu, A.Bayır E. A. (2009) Öğrenme Stillerine Göre Yapılandırılan Öğrenen Kontrolünün Öğrenci Başarısına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Kırşehir, Ağustos. S. 169-183.

Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

13. Mahiroğlu, A. (1989), Japonya’da Mesleki Beceri Ölçme ve Belgelendirme, Yaygın Eğitim, Yaygın Eğitim Enstitüsü Yayını.

14. Mahiroğlu, A. (1998). Türkiye’de Meslek Standartları ve Belgelendirme, İşveren, Türkiye İşverenler Sendikası, Yayın No: XXXVI, No: 6, Sayfa: 12 – 15.

15. Mahiroglu, A.  Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eğitime Bakış / Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 2 (5), Ocak-Şubat-Mart 2006, s. 37-42. Kongreler

16. Mahiroğlu, A. “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme Sorunları” Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Ankara, 28 Haziran – 1 Temmuz, 1994.

17. Mahiroğlu, A. “Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının İzlenmesi”, Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, 22-23 Haziran1995,  Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elazığ.

18. Mahiroğlu, A.“ “Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri”, 4. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 1997.

19. Mahiroğlu, A.“Yükseköğretimde Pedagojik Formasyonu Olan ve Olmayan Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Becerilerinin Karşılaştırılması”, Fırat Üniversitesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Elazığ, 1997.

20. Mahiroğlu, A.“ “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Bir Öğretim Yaklaşımı”, 7. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Selçuk üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konya, 1998.

21. Mahiroğlu, A., Usta, E. ve Korkmaz, Ö. “Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Düzeyleri”, 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir, 2008.

22. Mahiroğlu, A. Korkmaz, Ö. “İnternet Kafelerden Yararlanan Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet kullanım Alışkanlıkları”16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 2007.

23. Mahiroğlu, A. Korkmaz, Ö. “Bellek Destekleyicilerin Öğrenme ve Hatırlamaya Etkisi” 1. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, 2007.

24. Mahiroğlu, A.“Öğretmen Yeterlilikleri Bakımından Eğitim Fakültelerinin Öğrencilerini Yetiştirme Düzeyi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, 2003

25. Mahiroğlu, A. “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyon Programları ile Yetiştirilmesinde Görev Alan Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Eğitimde Yansımalar IV, Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim, 1. Ulusal Sempozyumu,Ankara ,1998.

26. Mahiroğlu, A. ve Güngörmüş, G.Ş. (2008). Effeçts of Web Based Educational Games On Student Success, The European Conference on Educational Research in Gothenburg, Sweden.

Kitaplar

27. Mahiroğlu, A. (1996). Teknik eğitim Fakültesi Mezunlarını İzleme Araştırması (1994 Mezunları), Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı, Yayın No: 6.

28. Mahiroğlu, A. (2006). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler, Eğitim Bilimine Giriş,Ankara: Pegem Yayınları.

29. Mahiroğlu, A. (2004). Eğitimin Hukuksal Temelleri, İlk Günden Başöğretmenliğe, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şirketi.

30. Mahiroğlu. A. (2003). Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken Milli Eğitimin Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Yirminci Yüzyıldan Yirmi Birinci Yüzyıla Türkiye ve Dünya. Ankara: İlke Emek Yayınları.

31. Mahiroğlu, A., Üluğ, F., Yıldırım, A. ve Tural, N., (2000), Öğretmen Yeterlilikleri, Milli Eğitim Bakanlığı.

32. Mahiroğlu, A.  Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen ve Öğreticilerin Yetiştirilmesi ve İstihdamı, Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektör Diyaloğu Projesi(Proje no: 95.3531.1-012.00.), (1999-2000)  , Devlet Planlama Teşkilatı Koordinatörlüğünde Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu ve Mesleki ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından hazırlattırılmıştır.

33. Keser, H., Tavşancıl, E., Mahiroğlu, A. And others, (2007). The Evaluation of the  Effect   of Educational Materials to Leaarning Outputs, Basic Research Project, Bilgitek Educational Consultancy and Undertaking  Incorporated Co.,

Verilen Dersler

Doktora Dersleri

 • 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi
 • Öğretim Stratejilerinde Yeni Yaklaşımlar
 • Öğretim Teknolojisinde Proje Geliştirme ve Yönetimi
 • Eğitim Ortamları ve Program Değerlendirme
 • Teknoloji Eğitiminde Program Geliştirme

Yüksek Lisans Dersleri

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
 • İleri Araştırma Teknikleri
 • Öğretim Materyalleri Tasarım ve Değerlendirmesi

Lisans Dersleri

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
 • Sınıf Yönetimi
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş
 • İş ve Meslek Analizi ve Program Geliştirme