+90 (532) 446 76 15

Yöre Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanı, Koç ve Eğitimci Dr. M. Naci Çuhacı ile 21-22-23 Ağustos 2019 tarihlerinde T. C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında Aydın Sanayi Odası tarafından düzenlenen “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi”nde eğitici olarak görev aldığında tanışmıştık. Söz konusu üç günlük eğitim sonrasında kendisinden şirketimiz Yöre Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim danışmanı ve eğitimci olarak görev almasını istedik.

Projemiz 2 Kasım 2020-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu süreçte yirmi aksiyon (faaliyet) programı kapsamında kırk günlük bir çalışma gerçekleştirerek kurumsal alt yapımızın ve insan kaynakları yönetim sistemimizin geliştirilmesi ile tüm personelimize öğrenme ve gelişim fırsatı sunulmuştur.

Bu arada, Dr. Çuhacı’nın yönlendirmesi ile T. C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında “KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI” projesi yazarak 1 Haziran-11 Kasım 2021 tarihleri arasını kapsayan hibe desteği aldık. Altı ay süren projede Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci Çuhacı görev almıştır.

Proje kapsamında kurulan “Yönetim ve Organizasyon Proje Ekibi”, “İnsangücü Verimliliğinin Arttırılması Proje Ekibi”, “Kalite Yönetim Sistemi Proje Ekibi” ile 5S Proje Ekipleri (işletme ve idari) ile 18 aksiyon programı kapsamında 36 günlük başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile şirketimizin mevcut performanslarını geliştirerek ve potansiyelini değerlendirerek sürekliliği garanti altına alacak altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. İşletmelerimiz olan yem fabrikası, süt alım birimimiz ile ArGe Çiftliğimizin (büyükbaş süt inekçiliği) faaliyetlerini sürdürmesinde, çalışanlarımızın kişisel yöntemlerine bağlı olmadan, şirketimizin zaman içinde kurumsal yapı ve kurumsal yönetim ilkelerini geliştirmesi ve çalışanların işletmelerimizden ayrılması durumunda da faaliyetlerimizin aksamadan yürümesi için ilgili yapı, organizasyon ve süreçlerin oluşturulmasında Dr. Çuhacı’nın etkili ve verimli destekleri olmuştur. Ayrıca, proje boyunca SWOT Analizi, Toplantı Yönetimi, Kendini Anlamak, Birbirimizi Anlamak, Şirketiçi İletişim, Yönetim ve Liderlik, 5S, Problem Çözme Teknikleri, Takım Çalışması, Karar Verme, Müşteri İlişkileri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Stresle Başa Çıkma eğitimleri vermiştir.

Yine proje kapsamında yer alan 5S Yalın Üretim Yöntemi’ni de uygulayarak kalite, iş güvenliği, etkililik, verimlilik konularında artış, kazaların sıfırlanması ve hataların engellenmesi ile iyileşmeler gerçekleşmiştir.

Çok yönlü ve deneyimli bir danışman olan Dr. M. Naci Çuhacı, şirketimizi kendi işyeri gibi görerek gece-gündüz yerine göre eğitimciliğini, danışmanlığını, koçluğunu ve mentorlüğünü sergilemiştir. Kendisi ile yeni projelerde çalışmak dileğimizle saygılar sunarım. 10 Aralık 2021

Sinan YILMAZ
Genel Müdür