+90 (312) 231 30 67

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Mahmut Naci Çuhacı
: Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

1956 yılı’nda Aksaray’da doğdu; evli ve üç çocuk babasıdır. Buse ve Metehan’ın tonton dedesidir.

Çok renkli bir hayatı oldu. Bir memur çocuğu olarak öğrenimini sürdürürken iş hayatının içinde oldu; “alın teri” döktü…

Aksaray Lisesi mezuniyetinden sonra Selçuk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Lisans ile Yüksek Lisans; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri’nden de Doktora derecelerini aldı.

Dr. Mahmut Naci Çuhacı, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak 21. yüzyılı karşılamalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda kişisel ve kurumsal gelişimleri için eğitim, koçluk, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla 1998 yılından beri YENİ yepyeni yaşam döneminde paylaşımlarını sürdürmektedir.

“Birey, kurum ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlamak” ülküsüne (vizyonuna) bağlı kalarak; bugüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının yeniden yapılanması, insan kaynakları yönetim sistemlerinin oluşturulması, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama,  işyükü/işgücü analizleri yoluyla insangücü yetkinlikleri ve performans değerlendirme sistemlerinin kurulması, her kademedeki çalışanların ihtiyaçlara uygun kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinin belirlenmesi ve bu eğitimlerin verilmesi ile koçluk görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Dr.Çuhacı, örgütsel öğrenme yetersizliklerinin panzehirlerini kullanıcısının hizmetine sunmakta ve işletme yönetiminin bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel eğitim programları, koçluk, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle işadamları, yöneticiler ve girişimcilerin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Sunduğu “butik” hizmetlerle yüzden fazla kuruluşu ve binlerce kişiyi Sürekli Gelişim kavramına taşıdı.

1998 Yılı’ndan beri 81 ilimizden; Almanya’da, Kıbrıs’ta ve Libya’da kamu ve özel sektörden onbinlerce yönetici, memur, işçi ve öğrenci bilgi, birikim ve deneyim paylaşımına katılmış; “beyin ve yürek yatırımı” yapmıştır.

Dr.Çuhacı, çözüm odaklı proaktif yaklaşımları ve sunduğu hizmetlerle geleceğin Türkiye’si için; tüm kamu ve özel sektör kurumlarının içinde bulunduğu yoğun değişim ve gelişim sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü soruna yönelik; zamanında, uygulanabilir, etkili, kalıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi temel politikası olarak benimsemiştir. Bu politikanın hayata geçirilebilmesi için yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı sürekli araştırmaların da yardımıyla, sunduğu hizmetlerinde benimsemiş olduğu “müşteri memnuniyetini merkeze alma” ve “bilimi temel ölçüt alma” ilkelerini hayata geçirmeye devam etmektedir.

1998 Yılı’nda memuriyet hayatından kendi isteğiyle kendini emekli eden Dr. Çuhacı yeni yepyeni bir yaşam dönemi için, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girne-Amerikan Üniversitesi Eski Rektörü olan hocası Prof.Dr.Hıfzı Doğan’ın yönlendirmesi ile danışmanlık sektörüne katıldı.

İşletme Bilimi’nin duayeni Prof. Dr. Hikmet Timur’dan “yaşam sevincini” ve işletmeciliği öğrendi.

1996-1998 yılları arasında, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, eğitim ve danışmanlık şirketlerinde proje ortağı olarak çalıştı. 1999’dan beri ARGE Danışmanlık Ltd. ve şimdiki adıyla Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket)’ Şirketinin sahibi olarak hizmetlerini sürdürmektedir. 2015 yılı akademik döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi uzaktan eğitim Yüksek Lisans programında “Küreselleşme ve Yeni Girişimcilik” dersini okuttu. Aynı üniversitenin Kişisel Gelişim Akademisi adına “Değişim Yönetimi ve İnovasyon” eğitimlerini verdi.

TURQUALITY ve KOSGEB Danışmanlık yeterliliğine sahip olan Dr.Çuhacı, eğitim amaçlı olarak İspanya ve Amerika’da bulundu. Ortak yazarlı olarak Süreç Yönetimi, Bir Strateji Uygulama Aracı Olarak Proje Portföyü Yönetimi, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Rekabet Avantajı İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM, “Mikroöğretim”. İlk Günden Başöğretmenliğe kitapları ile Havacılık mesleğine ilişkin olarak 4 adet ders kitabı, Uzmanlık alanına ilişkin çok sayıda eğitim kitabı (İletişim ve Beden Dili; İnsan İlişkileri; Liderlik; Yönetim ve Yöneticilik; Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama; Toplantı ve Zaman Yönetimi; Stres Yönetimi; Protokol ve Nezaket Kuralları; Risk Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetimi; Performans Yönetimi; Kriz Yönetimi; Takım Çalışması; Problem Çözme Teknikleri; Eğiticilerin Eğitimi; Sunum Teknikleri; Hitabet; Pazarlama ve Satış; Müşteri ilişkileri; Toplam Kalite Yönetimi; Öneri Sistemi; Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi; 5S; Kaizen…) ile Eğitim ve Bilim, Capital, Çatımız, Silahlı Kuvvetler, Ayrıntı, Polis, Uçuş ve Yer Emniyet, Çağdaş Eğitim ve SEKA Dergileri ile Uçak Bakım Bülteni, Konya Sanayi Odası Bülteni, Yeni Meram, Yeni Konya, Dünya ve Milliyet gibi ulusal ve yerel birçok gazetelerinde uzmanlık alanına ilişkin araştırma, haber, inceleme ve makaleleri bulunmaktadır.

Sosyal ve eğitim içerikli olarak çok sayıda toplantıya (konferans, panel, sempozyum vb.) katıldı ve tebliğ sundu.

İşini sevmenin başarıyı getirdiğini unutmadan psikolojik sermayesini güçlendirerek “coşkulandı ve coşkulandırdı”. Sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da kendini sorumlu tuttu. Bu “yapıcı doyumsuzluğu” nu her zaman sürdürdü.

Paradigmasını zorladı, zorluyor. Kendisine “Savaşcı” diye hitap Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu’nun deyimiyle “gözlüksüz dünyaya bakabilmeyi” öğreniyor.

Beyaz, mavi ve gri yakalılar O’nun ilgi alanı. Gelecekte “Gökkuşağı yakalılar”ı oluşturmak için uğraşıyor.

Özel ve kamu kurum ve kuruluşlardaki sorunların daha çok “insan”dan kaynaklandığını düşünüyor. Bunun en temel sebepleri arasında da “Yönetim”i görüyor. Zira, O’na göre “Yönetim, insanların yaşamını kolaylaştırma sanatı”dır. Bu bağlamda yönetsel sorunların önceliğine işaret ediyor ve “Yönetim Danışmanı- Koç” olarak insanlardan kaynaklanan sorunları çözmek için “kolaylaştırıcılık” rolünü sürdürüyor.

Dr. Çuhacı, elde ettiği bugünkü başarısının özünde sunduğu hizmetler karşılığında oluşturmuş olduğu “tekrar aranılır bir Yönetim Danışmanı, Koç ve Eğitimci” olma farkındalığına borçludur. Mevcut ihtiyaçlar için olası ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlamış olduğu eğitim faaliyetlerine katılanlardan elde edilen geribildirimler ile koçluk ve/veya danışmanlık hizmeti verilen kuruluşların eriştikleri kalıcı ve sürdürülebilir başarılar uzmanlığını pekiştirmiş ve alanın önde gidenleri arasında yerini almıştır.

Bu başarısını artırarak sürdürme kararlılığında olan Dr.Çuhacı, 22. yüzyılın başında lider ülkeler arasında yer alacak olan Türkiye’mizin, bu süreçte daha başarılı olmasına katkı sağlamayı, amaçlarının öncelikleri arasına almıştır. Bunun için uluslar arası işbirliği kapsamında diğer uzmanlar ve kurumlarla ortak proje çalışmaları sürdürme arayışlarını sürdürmektedir.

TPE tescilli “Düşmühendisi” markasına sahip Dr. Çuhacı’nın Ufuk Hedefi’nde, -Değerli Dostu Prof.Dr. İsmail Üstel’in de deyişiyle “Düş mühendisliği” nde- “Birey, kurum ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlama” uğraşı olup, bunu yaşamanın yaşatmanın hazzını duymaktadır.

Bu bağlamda, “kamu ve özel sektör kuruluşlarının dünyada hak ettiği yeri almasına dönük çalışmalarına ışık tutmaya ve bu ışığın ülke geneline yaygınlaştırılmasına” yürüttüğü faaliyetlerle katkı sağlamaya devam edecektir.

Diğer yandan, toplumsal duyarlılığı olan bir vatandaş olarak seçilmişleri izleme faaliyetlerine katıldı. 2001 yılında Ankara Milletvekili İzleme Komitesi (ANKARAMİKOM)’ ni kurdu. “Temiz Toplum Temiz Siyaset” adına izleme faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak ve vatandaşı katılımcı demokrasi konusunda bilinçlendirmek amacıyla yazılı ve görsel basında sesini duyurmaktadır. Bunlar; CNN-Türk, TRT2, Kanal A, Başkent/Ostim TV, TVM, ERTV, Kocaeli TV41, Mesaj TV; Türkiye’nin Sesi, Polis Radyosu, Gazi Radyo, Radyo Karadeniz, Bayrak FM, Arifan ve Hedef Radyo’da açık oturum ve haber programları; Hürriyet, Sabah, Star, Yeni Şafak, Radikal, Başkent Ankara, Ankara Magazine gibi çok sayıda gazete ve dergilerde, milletvekili izleme faaliyetlerine ilişkin çeşitli yazılar…

Eğitim, Araştırma, Koçluk ve Danışmanlık hizmeti verdiği BAZI kurum ve kuruluşlar

Resmi –Yarıresmi Kurum ve Kuruluşlar-
AK Parti (ANAR); Başbakanlık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Ekonomi Bakanlığı- URGE Projesi; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Maliye Bakanlığı; Milli Savunma Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı- Kalkınma Ajansları; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı…

Aksaray Belediyesi; Babaeski Belediyesi; Denizli Büyükşehir Belediyesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi; İzmit Büyükşehir Belediyesi;  Karaman Belediyesi; Kestel Belediyesi; Merzifon Belediyesi…

AIESEC-Ankara; Aksaray Emniyet Müdürlüğü; Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası; Amasya Defterdarlığı; ASELSAN; ATO; ATSO, BOTAŞ; Devlet Personel Başkanlığı; Dicle Kalkınma Ajansı; Diyanet İşleri Başkanlığı; EİE; Emniyet Genel Müdürlüğü; Eskişehir Defterdarlığı; Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı; Erzurum Vergi Dairesi Bşk.lığı; Eti Holding-Kırka Bor; Eti Maden; Hamitabat Termik; Hava Kuvvetleri Komutanlığı; Hazine Müsteşarlığı; Hıfzısıhha; İdareciler ve Bürokratlar Birliği Derneği; İŞKUR; Gençlik ve Spor;  Kaman/ Kırşehir Kaymakamlığı; Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman); Kara Kuvvetleri Komutanlığı; Karayolları; Kırıkkale Valiliği; Konya Vergi Dairesi Bşk.lığı; KOSGEB; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası; Gelir İdaresi Bşk.lığı; MASAK; Mersin-Tarsus OSB; Nevşehir Defterdarlığı; ODTÜ Öğrenci Toplulukları; OSTİM; PANKOBİRLİK; PİGM; PTT; Rekabet Kurumu; Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü (UNDP); SGK Başkanlığı ve İl Müdürlükleri; Sümer Holding-Sümer Halı; SEKA; Spor Toto; Şeker Kurumu; Tarım Kredi; Tarım Reformu; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; TRT; TPAO; TP Petrol Dağıtım; TCDD; TCDD 1., 4., ve 7.Bölge Md.lükleri Tekel; TÜDEMSAŞ; TÜPRAŞ (İzmit ve Kırıkkale Rafineleri); TÜVASAŞ; Türk Dünyası Belediyeler Birliği; TÜRŞEKER; Türk Telekom; Vakıfbank; Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası; YURTKUR…

Özel Sektör-
Alpena Grup Şirketleri; Astranova Tarım; Atiker Metal; Avrasya Savunma; Aydınlar Yedek Parça (AYD); Aytemizler Makine; Bakgör Mobilya; BAKTAT Gıda; Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.; Bayındır Hastanesi; Bilkent Holding-TepeBetopan; Rigips Gypsum-Saint Gobain (Alçı); Bursa Çimento; Büyükbaharatçı; Cey Ajans; Coşkun Pazarlama; Çalık Holding (GAP Tekstil, Malatya İplik, İPAŞ, Anateks); Çanakkale Seramik-Kalebodur; Coşkunoğulları İthalat-İhracat; Değerli Makine; Doğan Çanta; Duşal; Duygu Tıp Merkezi; Emek Gıda (Panda); Eren Çorap; Extrametal Döküm; Flashpen Plastik A.Ş.; GAMA Güç Sistemleri A.Ş.; Gönen Kaplıcaları; Gürbüz Ecza; Gürkök Aluminyum, Gürses Giyim; Hayat Hastanesi; HIZ-AHİ Asansör; İBA Grup Şirketleri (İBA Kimya-Volkan Boya); İç Anadolu Gıda; İkram Hazırbeton, İleri Makine; FNSS Savunma; Flokser Tekstil; Kavsan (GREYDER) Ayakkabı; Kenan Çanta; Kendirli Grup; KİSKA; Koni İnşaat A.Ş. (Mirada Del Mar Otel); Kuzucu (EXEN) Yem; Lokman Hekim Hastanesi; MESA Makine Döküm; MESAN İnşaat-Kıbrıs; Metaform Metal; Özel Müjde Hastanesi; Mysilo Tahıl Depolama; Niğtaş Kalsit&Mikrokal Mikronize Kalsit; Nobel Medikal; ÖZEV Unlu Mamuller (İREM Gıda); Özgüney Elektrik; Özkan Ticaret; Pamukkale Turizm; Pınar Süt-Yozgat; Rosa Mobilya; SMİ Grup; Sarfim Otomotiv; Seçkinsan Dingil; Serhan Plastik; Sevgi Hastanesi; Sentim Bilişim; SUN-KA Kağıt; Şahbaz Mobilya; TAİ; Tepe Home; TK Grup – ELKO Elektrik; Tuba Çanta; Ulusoylar Market; Yapılcan Tarım; 7 tepe Super Marketler; Yiğit Akü; Yıldız Makine

İletişim:

ncuhaci@argestar.com
naci@ceviksirket.com

www.nacicuhaci.com