+90 (532) 446 76 15

Moderatörlük Eğitimi (Hazine Müsteşarlığı)

Hazine Müsteşarlığı 2014-2018 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama ekibine yönelik “Moderatörlük Eğitimi” başarıyla tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı’nda vermiş olduğumuz eğitim aşağıdaki içerik kapsamında çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

“MODERATÖRLÜK” EĞİTİMİ

Konu Başlıkları

  • Toplantı Öncesinin Planlanması
  • Kavramlara Yönelik “Aynı Dil”in Kurgulanması
  • “Ortak Payda – Ortak Fayda” İnşası: Müzakere İklimi; İkna Edebilmek
  • Toplantı Akışı Verimliliğinin İyileştirilmesi
  • Kuvvet Alanı Analizi (Olumlu / Olumsuz Ögelerin Puantajı)
  • Kaynak (Kök) Sorun Analizi (“5 Niçin?” Yöntemi ve “Pareto” Analizi)
  • Öncelikleme Eksenleri: Çıktı Boyutu; Girdi Unsurları
  • Çözüm Yol Haritasının Tasarımı (“5 Nasıl?” Yaklaşımı)
  • Karar Kalitesinin Geliştirilmesi

Yöntem – Yaklaşım Teorik Sunum Örnek Olay Çözümleme Rol Canlandırma – Role Büründürme Atölye Uygulamaları Süre: 2 Gün (12 Saat) Eğitici: Prof.Dr.İsmail ÜSTEL